Stäng

Bakgrund och beslutsunderlag för miljömålen och åtgärdsprogrammet

Miljömålen och åtgärdsprogrammet har tagits fram i en politisk process i samråd med flera myndigheter, politiska partier, organisationer och privatpersoner som har lämnat synpunkter.

Miljömål

Ett första förslag till miljömål gick ut på remiss 2019. Flera synpunkter och förslag kom in under remisstiden och finns samlade i samrådsredogörelsen. 2020 Fattade kommunfullmäktige beslut om miljömålen.

Tilläggsuppdrag och beslutsunderlag

I samband med att miljömålen beslutades gav kommunfullmäktige också ett antal tilläggsuppdrag som har använts som underlag i det fortsatta arbetet med det följande åtgärdsprogrammet:

Effektbedömning av Umeå kommuns trafikprogram

Beräkningsmodell för kommunens koldioxidutsläpp

Scenarier för klimatmålen

Klimatavtrycket i Umeå

Remissversion av åtgärdsprogram

Förslag till åtgärdsprogram gick ut på remiss 2021. Flera yttranden kom in under remisstiden och kommer att redovisas i en samrådsredogörelse. 2022 beslutar kommunfullmäktige om ett åtgärdsprogram för miljömålen.

Sidan publicerades