Anslut till Umeå klimatfärdplan

Din organisation ansluter till Umeå klimatfärdplan genom att signera en avsiktsförklaring om att arbeta tillsammans för att skynda på Umeås klimatomställning.

Vi som skriver under åtar oss att arbeta tillsammans med andra företag, offentliga verksamheter och organisationer för att skynda på Umeås klimatomställning och kraftfullt minska klimatutsläppen i enlighet med Parisavtalet.

Vi ställer oss bakom målen om ett klimatneutralt Umeå till 2040 och en minskning av de konsumtionsbaserade klimatutsläppen i Umeå till 2 ton CO2 per person 2040 och 1 ton 2050.

För att inte överskrida Umeås utsläppsutrymme åtar vi oss att bidra till att Umeås klimatutsläpp minskar årligen med minst 20 procent.

Den 1 december 2022 genomfördes det första Klimatoppmötet i Umeå, där närmare 40 olika organisationer signerade Umeå klimatfärdplan. Andra Klimatoppmötet hålls 30 november 2023.

Inom Umeå klimatfärdplan åtar vi oss att under perioden 2023–2025

  1. delta aktivt i gemensamt lärande och dialog
  2. dela information årligen om aktiviteter och resultat
  3. arbeta aktivt för minskade klimatutsläpp i linje med vårt klimat- och hållbarhetsarbete och kopplat till minst fem av klimatfärdplanens klimatutmaningar.

Läs och ladda ner hela avsiktsförklaringen , 129.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Så gör ni för att ansluta

Nu har vi pausat anmälan för anslutningar för 2023. Vi öppnar igen efter årsskiftet.

Läs först igenom färdplanen och beskrivningen av utmaningarna, sedan fyller ni i ett anmälningsformulär nedan.

Vi vill veta:

  1. Vilka utmaningar ni antar
  2. Vem i er organisation som skriver under
  3. Vem som ska vara er kontaktperson

Viktiga datum

  • 31 augusti: Sista dagen att ansluta 2023
  • 30 november: Klimattoppmöte med diplomutdelning

Kontakt

Kansliet för Umeå klimatfärdplan
090-16 12 45
090-16 30 19
klimatfardplan@umea.se

Sidan publicerades