Grupp med män runt ett konferensbord

Medverkande partner i ABC Umeå ekonomisk förening som ska bygga förmåga och kunskap för att öka cirkulärt byggande.

Flera företag startar cirkulär bygghandel

En nystartad ekonomisk förening med 19 företag ska tillsammans med Umeå kommun starta en cirkulär bygghandel i Umeå. Bygghandeln som öppnar i höst kommer att ta emot och sälja kvalitetsbedömda bygg- och anläggningsvaror till både privatpersoner och företag.

– Byggbranschen står för 20 procent av koldioxidutsläppen i Sverige och den genererar stora mängder avfall. Att vi tillsammans skapar en verksamhet som samlar in byggmaterial, både nytt och återvunnet, och säljer det igen kommer att bli ett viktigt bidrag för att minska mängden avfall och minska mängden koldioxidutsläpp i kommunen, säger Janet Ågren (S), ordförande i kommunstyrelsens planeringsutskott, Umeå kommun.

Att vi samlar in byggmaterial, både nytt och återvunnet, och säljer det igen kommer att bli ett viktigt bidrag för att minska mängden avfall och minska mängden koldioxidutsläpp i kommunen.

Den nybildade ABC Umeå ekonomisk förening ska bygga förmåga och kunskap för att öka cirkulärt byggande. Föreningen kommer i ett första skede fokusera på att bygga upp den cirkulära bygghandeln, som ska ta emot och sälja kvalitetsbedömda bygg- och anläggningsvaror till privatpersoner och företag. Bygghandeln som utvecklas i samarbete med Umeå kommun beräknas öppna hösten 2024.

– Förväntningarna från våra kunder att minska utsläppen och att öka återbruket stiger hela tiden. Vi gör i dag det vi kan för att återanvända byggmaterial, men vi behöver växla upp och göra det i större skala. Genom att bilda ABC Umeå ekonomisk förening och att samarbeta med Umeå kommun kan vi gå från ord till handling, säger Pelle Kriström, VD Contractor, som är ett av de medverkande företagen.

– I arbetet med att nå klimatneutralitet är ABC Umeå en viktig pusselbit. Genom att gå samman med andra aktörer kan vi hitta systematik och arbetsprocesser för att öka cirkulärt byggande, säger Roger Granberg, fastighetschef, Balticgruppen.

Umeå kommun investerar 5,5 miljoner kronor i projektet under 2024, och därefter 1,5 miljoner varje år 2025 och 2026 i den utökade verksamheten hos Returbutiken intill Strömpilens handelsområde. Satsningen är en del av Umeå kommuns klimatfärdplan och sker inom ramen för projektet "Thriving Northern Buildings" som medfinansieras av Tillväxtverket och den Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Byggmaterial i en industrilokal

Mer information

Mål för ABC Umeå ekonomisk förening:

  • I enlighet med Umeå klimatfärdplan minska klimatpåverkan och säkerställa mätbara resultat.
  • Minska resursanvändning av nyproducerade produkter och material och öka användning av återbrukade produkter och material.
  • Skapa utveckling av cirkulära byggprocesser för medlemmar och övriga intressenter.

Företag som är medlemmar:

Balticgruppen, Beijer Byggmaterial, Contractor, Fort-Knox, Länsförsäkringar Västerbotten, Magnolia, Martinssons, Nordmark och Nordmark, OF Bygg, Ragnsells, Selbergs Entreprenad och VNB Byggproduktion

Företag som är partner:

AB Bostaden, Handelsbanken, PEAB, Rekab, Skanska, Tyréns och Vakin

Klimatfärdplan:

Läs mer om Umeå klimatfärdplan

Kontakt

Liv Öberg
utvecklingsstrateg
070-611 18 40
liv.oberg@umea.se

Sidan publicerades