Ange alt-text; vad bilder föreställer.

Maria Byström och Lars-Åke Nordström från Stöcksjö Idrottssällskap, framför föreningens aktivitetsyta.

Aktivitetsytan ett nytt besöksmål i Stöcksjö

Stöcksjö idrottssällskap är föreningen som skapat en aktivitetsyta för utesport och spontanidrott i Stöcksjö. Beläget just intill badplatsen lockar ytan både unga och gamla, bybor som gäster. Här finns allt från multiarena och skatepark till pump track och utegym.
– Här finns något för alla åldrar och det känns verkligen som en gemensam samlingsplats för Stöcksjö, säger Lars-Åke Nordström, engagerad i föreningen.

Alldeles intill det populära Stöcksjöbadet har ett nytt besöksmål vuxit fram. Här finns Stöcksjö aktivitetsyta, en plats som bjuder in till utesport och spontanidrott med allt från multiarena, skateboardpark, boulder rocks, pump track och utegym. Aktivitetsytan är ett omfattande projekt som planerats och genomförts av föreningen Stöcksjö idrotts­sällskap.

– Syftet med aktivitetsytan är att skapa en naturlig och lättillgänglig mötesplats som lockar till gemenskap, lek och spontanidrott, förklarar Maria Byström, ordförande i föreningen.

Stort engagemang i byn

Projektet har krävt många ideella arbetstimmar och stort engagemang bland byborna. Föreningens 250 medlemmar har fått anmäla sig till olika arbetsuppgifter och en del moment har lagts på entreprenad. Kostnaderna uppskattas till närmare 5 miljoner kronor. Om även arbetskostnaderna för det ideella jobb som lagts ned skulle räknas in hade projektet kostat det dubbla.

– Vi hade behövt lägga ut väldigt mycket mer pengar om vi köpt alla tjänster i stället för att göra så mycket själva, förklarar Lars-Åke Nordström, engagerad i föreningen.

Initiativet kom från ungdomar

Planerna på en aktivitetsyta började redan 2017 efter förslag från en grupp ungdomar. Ett intensivt planeringsarbete tog vid och Maria är en av dom som varit med ända från starten.

– Vi hade workshops och träffar i byns bygdegård där vi pratade och lyssnade in idéer. Vi gjorde även enkät­undersökningar och kommunicerade mycket via byns gemensamma Facebooksida, berättar Maria.

Marken som aktivitetsytan byggts på arrenderar föreningen för en symbolisk summa av Stöcksjös byamän och Stöcksjö Bygdegårdsförening. Området har även tidigare använts för idrott, men det enda spår som fanns kvar från den tiden när arbetet skulle påbörjas var en övervuxen tennisplan. Efter att all sly tagits bort började föreningen med att bygga en multiarena år 2019 som kombinerar fotboll, innebandy och basket. Därefter har aktivitetsytans andra delar vuxit fram, som den stora skateparken som under vintertid spolas till en isbana, eller pumptrackbanan som designats med hjälp av ett expertstöd från Åre.

Här finns något för alla åldrar och det känns verkligen som en gemensam samlingsplats för Stöcksjö

Sökt många olika stöd

För att kunna finansiera det omfattande projektet har föreningen sökt och beviljats stöd från många olika aktörer. Via Arvsfonden beviljades hela 2 miljoner kronor, men föreningen har även fått finansiering via Umeå kommun, Ica-stiftelsen, RF-SISU, Jordbruksverket, Länsförsäkringar och via crowdfunding. Det senaste i ledet är Umeå kommuns landsbygdsstöd som tilldelats för att skapa sociala ytor som grillplatser och en stor pergola.

– Vi har märkt att det finns en efterfråga på platser där man kan umgås mellan aktiviteterna. Med hjälp av landsbygds­stödet kommer vi bygga bänkar, bord, grillplatser och en pergola där man kan äta och socialisera, berättar Lars-Åke.

Idag används aktivitetsytan flitigt, och inte bara av Stöcksjöbor. Hit kommer barn och vuxna från hela Umeå. Även Stöcksjöbadets gäster är några av alla som upptäcker aktivitetsytan. Under 2022 kommer föreningen att slutföra de sista detaljerna, som att göra klart en sandlekplats, iordningsställa grönområden och skapa fler sociala ytor.

Viktigt att tillvarata lokala resurser

Projektet, som påbörjades för snart fem år sen, är alltså snart helt färdigställt. För Stöcksjö IS har det inneburit enormt mycket arbete, samtidigt som hela processen har underlättats tack vare de lokala krafter som hjälpt till i arbetet. Lars-Åke betonar hur viktigt det har varit att ta hjälp av de resurser som finns i Stöcksjö. Bland byborna finns många kompetenser inom byggnad och el som har hjälpt till i arbetet, lånat ut maskiner och bidragit med kontakter och nätverk till nytta för projektet.

– Vi har också haft väldigt bra sponsring av olika företag som vi anlitat, berättar Lars-Åke.

Efter fem års arbete är Maria och Lars-Åke mer än nöjda med resultatet.

– Här finns något för alla åldrar och det känns verkligen som en gemensam samlingsplats för Stöcksjö, säger Lars-Åke.

Maria fyller i.

– Här i Stöcksjö finns en närhet till allt, mellan oss som bor här, föreningar, skolan och fritids. Aktivitetsytan används av både idrottsklubbar och privatpersoner i hela kommunen, den är öppen för alla. På så vis hjälper den till att vidga vänskapskretsen för både barn och vuxna.

Sidan publicerades