Ange alt-text; vad bilder föreställer.

Med hjälp av Umeå kommuns landsbygdsstöd har Sörfors intresse- och bygdegårdsförening rustat upp byns omtyckta badplats.

Badplatsen i Sörfors har fått ett lyft

Med hjälp av Umeå kommuns landsbygdsstöd har Sörfors intresse- och bygdegårdsförening utvecklat byns populära badplats. Det handlar både om en ny flytbrygga och bättre skyltade parkeringsmöjligheter.
– Att badplatsen används så mycket är ett fint kvitto på det arbete vi gör, säger Johan Schols, kassör i Sörfors intresse- och bygdegårdsförening.

I Sörfors finns idag en förskola, skola, ridbana, hästleder, skoterled, elljusspår, fotbollsplaner med fotbollsklubb, en bygdegård och en badplats. Badplatsen är mycket omtyckt och välbesökt av såväl bybor som besökare från hela kommunen. Badplatsen, som har både bryggor, grillplatser och bastu, sköts om och underhålls av Sörfors intresse- och bygdegårdsförening. Att driften av badplatsen baseras på ideella krafter gör att det är begränsat vad som går att göra, eftersom många åtgärder kräver både tid och pengar. Just därför såg föreningen en möjlighet i att söka Umeå kommuns landsbygdsstöd för att genomföra några välbehövda insatser för badet.

– Vi ville både fräscha upp badplatsen med informationsskyltar och en ny flytbrygga, samt förtydliga och förbättra parkeringsmöjligheterna för framför allt familjer och personer med funktionsnedsättningar, berättar Johan Schols, kassör i Sörfors intresse- och bygdegårdsförening.

Ett tips till föreningar är att göra saker i delsteg. Gör man mindre projekt åt gången kan det kanske kännas lättare och roligare

Skyltar lyfter fram föreningens arbete

När projektansökan beviljades så bildade föreningen en arbetsgrupp på sex personer, varav Johan var sammankallande och styrde ihop arbetsdagarna. Några bybor hjälpte också till, bland annat en med traktor som kunde lägga ut ny sand på badplatsen. Informationsskyltarna, som underlättar för besökare och dessutom lyfter fram att badplatsen drivs i ideell regi, byggde föreningen själva.

– Med hjälp av skyltarna kan besökare läsa om vad mer som finns i området, men också att badplatsen bygger på ideellt arbete. Vi har lyft fram att besökare gärna får swisha en frivillig donation till föreningen för detta, berättar Johan.

Det som varit svårast i projektet har varit att engagera tillräckligt med ideell arbetskraft och få tiden att räcka till. Att föreningen inte själva äger marken har också varit utmanande eftersom processen då tagit längre tid. När det kommer till underhållsarbetet finns några utomstående faktorer som försvårar, så som badplatsens placering intill laxtrappan och fiskodlingen som lockar till sig fåglar som i sin tur smutsar ner på stranden. När det är lågt vatten försvinner dessutom sand från stranden, vilket gör att föreningen behöver hålla efter och lägga ut ny sand allt eftersom.

Johan tipsar därför om att dokumentera den ideella tid som läggs ner och framför allt i projekt, eftersom det är viktigt att visa vilket arbete som ligger bakom det hela.

– Ett annat tips till föreningar är att göra saker i delsteg. Det är inte alltid lätt att få folk att ställa upp med timmar, utan det kanske hänger på ett fåtal personer som får dra ett stort lass. Gör man mindre projekt åt gången kan det kanske kännas lättare och roligare, förklarar Johan.

Flera initiativ som stärker bygden

Arbetet som föreningen lagt ned på badplatsen har fått mycket positiv respons från byn. Att föreningen erbjuder sommarjobb till ungdomar i byn är också uppskattat. De får då hjälpa till att hålla efter på badplatsen, exempelvis genom att klippa gräset.

Föreningen har flera andra projekt på gång och många idéer på hur badplatsen kan utvecklas. Till exempel vill de ordna en mindre lekpark vid badplatsen. Under 2022 tilldelades föreningen ytterligare Landsbygdsstöd för att rusta upp spångar längs den gångstig som finns från Laxhoppet och nedströms Stornorrfors damm vid den gamla älvfåran. De har också beviljats samma stöd för att ordna en grillstuga i anslutning till byns skoterled. Alla initiativ som sker i närområdet stärker Sörfors som ort, och med det den omtyckta badplatsen.

– Att badplatsen används så mycket är ett fint kvitto på det arbete vi gör, säger Johan.

Sidan publicerades