Ange alt-text; vad bilder föreställer.

Holmöns Prästgård, där barnomsorg skulle kunna erbjudas när fler barn bor på ön.

Barnomsorg på Holmön har utretts

Holmöns bygdebolag AB och Umeå kommun vill få till enskild pedagogisk omsorg på Holmön. För att klargöra vad som krävs lämnade bygdebolaget in en ansökan till för- och grundskolenämnden om att prövas som huvudman. I dag är barnunderlaget för litet för att få en verksamhet att gå runt, men genom det förarbete som har gjorts vet nu både bygdebolaget och kommunen vad som krävs för att få till pedagogisk omsorg på Holmön på sikt.

Holmöns bygdebolag AB har med stöd av Umeå kommun utrett förutsättningarna för att bedriva barnomsorg på Holmön genom så kallad enskild pedagogisk omsorg. Frågan har länge engagerat lokala krafter på ön och såväl bygdebolaget som Umeå kommun menar att barnomsorg är en nyckelfråga för att fler barnfamiljer ska kunna bo och verka på ön.

Pedagogisk omsorg är ett alternativ till förskola och kan exempelvis vara familjedaghem där dagbarnvårdare tar emot barn i sitt eget hem eller i en särskild lokal. Verksamheten kan bedrivas genom olika kooperativ, ideella organisationer, enskilda firmor eller aktiebolag, för att nämna några exempel. Kommunen har då en tillsynsskyldighet över den fristående verksamheten som erhåller samma ekonomiska ersättning som den kommunala.

Potential för omsorg på Holmöns Prästgård

Den fastighet på Holmön som ses ha stor potential att inhysa pedagogisk omsorg är Holmöns prästgård, som i dag används som bygdegård och vandrarhem. Prästgården förvärvades av Holmöns utvecklingsforum år 2021 genom att bilda ett bygdebolag, Holmöns bygdebolag AB, där aktieförsäljning, investeringsstöd från Umeå kommun och ett banklån finansierade köpet. Redan då identifierades Prästgården som en viktig pusselbit för många utvecklingsfrågor på Holmön, inte minst service och omsorg.

– Prästgården är en vinterbonad samlingslokal, har ett godkänt storkök och en lång historia som mötesplats för Holmöbor. Vi ser stor potential att utveckla servicen på ön genom Prästgården, säger Jorik Otterbjörk, ledamot i Holmöns bygdebolag.

Ville tydliggöra förutsättningarna

Holmöns utvecklingsforum och Umeå kommun har under en längre tid fört dialog om möjliga lösningar för att få till barnomsorg på ön. För att tydliggöra vilka förutsättningar som krävs så lämnade bygdebolaget efter årsskiftet in en ansökan om att prövas som huvudman i för-och grundskolenämnden. Bygdebolaget bedömer att sex barn räcker för att få ekonomin att gå ihop, men i dag är barnunderlaget för litet.

– Det är lite av en höna och ägget-situation, där fler barn behövs på ön för att få till en fungerande barnomsorg. Samtidigt måste barnomsorg kunna erbjudas på plats för att fler barnfamiljer ska kunna bo på Holmön, konstaterar Mikael Berglund (S), ordförande, Umeå kommuns landsbygdsutvecklingsråd.

Torsdag 26 maj behandlade för-och grundskolenämnden bygdebolagets ansökan och beslöt, som väntat, att inte godkänna den eftersom alla förutsättningar inte finns på plats ännu. I beslutet pekade nämnden ut vad som krävs för att godkänna en ansökan längre fram. Bygdebolaget ska bland annat ha ett godkänt bygglov för ändamålsenliga lokaler, säkerställa att någon i styrelsen har insikt i de författningar som reglerar pedagogisk omsorg, samt kunna styrka att det finns ett tillräckligt barnunderlag.

– Det här är positivt, nu vet vi vad som krävs av vår organisation den dagen det finns tillräckligt många barn på ön igen, säger Jorik Otterbjörk, ledamot i Holmöns bygdebolag.

Trafikfrågan har stor betydelse

Målet att få till pedagogisk omsorg på Holmön kvarstår och såväl bygdebolaget som Umeå kommun fortsätter att sträva mot att fler ska kunna bo och verka på Holmön året runt, inte minst barnfamiljer. En osäkerhet handlar om färjetrafiken som idag försvårar inflyttningen eftersom det saknas en fungerande dagspendling året runt. Umeå kommun tillsammans med Länsstyrelsen Västerbotten, Region Västerbotten och Trafikverket arbetar med att nå en långsiktig trafiklösning, men processen är både komplex och tar tid. Såväl bygdebolaget som kommunen tror att inflyttningen av barnfamiljer kommer att öka när trafiksituationen blir mer förutsägbar.

– Vi hoppas att förutsättningarna att bedriva barnomsorg på Holmön blir bättre på sikt, men självklart finns det yttre faktorer som Bygdebolaget inte kan påverka, som färjetrafiken. Men genom den här ansökningsprocessen så vet bolaget vad de själva kan göra för att lyckas med planerna, säger Moa Brydsten (S), ordförande, för- och grundskolenämnden.

Sidan publicerades