Bild

Fotograf: Kristoffer Pettersson

Ett steg närmare nytt leaderområde för Umeåregionen

URnära ideell förening och andra partners inom ideell, privat och offentlig sektor har tillsammans med kommunerna Bjurholm, Nordmaling, Robertsfors, Umeå, Vindeln och Vännäs ansökt om att bilda ett nytt leaderområde för Umeåregionen. Med hjälp av leaderområden kan föreningar, organisationer och företag engagera sig i den lokala utvecklingen och söka pengar för utvecklingsprojekt.

Leader är en metod för lokal utveckling där ideell, privat och offentlig sektor arbetar tillsammans i ett partnerskap inom ett geografiskt avgränsat område, ett så kallat leaderområde. Leadermetoden används i hela Europa och grundar sig i tanken att lokal utveckling genomförs mest effektivt och hållbart av de som bor och verkar i ett område. Det handlar helt enkelt om att utveckla lokalsamhällen utifrån de särskilda förutsättningar som finns just där. Ett leaderområde finansieras genom EU-medel och genom statlig och offentlig medfinansiering på regional och lokal nivå.

Idériket Umeåregionen 2030 bildas

Under hela 2020 har den ideella föreningen Urnära och representanter från kommunerna Bjurholm, Nordmaling, Robertsfors, Umeå, Vindeln och Vännäs arbetat med en lokal utvecklingsstrategi för Umeåregionens område. Strategin fungerar som en ansökan till Jordbruksverket om att få bilda ett nytt leaderområde. Närmare 300 personer från ideell, privat och offentlig sektor har bidragit med värdefull kunskap till strategins innehåll genom digitala dialoger, enkätundersökningar och remissrundor.

Det tänkta leaderområdet omfattar kommunerna Bjurholm, Nordmaling, Vindeln, Vännäs, Robertsfors och Umeå, exklusive Umeå stad. Området har sedan många år funnits men under olika namn (Leader URnära, Stad och Land, Stad och land – hand i hand). Nu bildas Idériket Umeåregionen 2030!

Betyder mycket för lokal utveckling

Om ansökan att bilda ett nytt leaderområde godkänns och prioriteras av Jordbruksverket så innebär det stora möjligheter för landsbygdsutveckling i Umeåregionen. Ett leaderområde gör det möjligt för föreningar, organisationer och företag att föra fram idéer, söka pengar för lokala utvecklingsprojekt och samverka i breda partnerskap. Strategin styr vilka utvecklingsinsatser som går att söka stöd för, därför har det under arbetets gång varit viktigt att bjuda in brett från ideell, privat och offentlig sektor för att få en tydlig bild av behov och möjligheter i Umeåregionen. Det är också viktigt för att stärka det partnerskap av föreningar, företag, organisationer och myndigheter som kommer stå bakom framtida leaderarbete.

Det här händer nu

Om Jordbruksverket godkänner och prioriterar strategin sätter ett kompletteringsarbete igång som pågår till december 2022. I januari 2023, när den nya EU-programperioden börjar, kommer det vara möjligt att söka medel från Idériket Umeåregionen 2030 till projekt som bidrar till den lokala utvecklingsstrategin.

Håll dig uppdarerad om ansökningsprocessen och leaderarbetet samt ta del av den lokala utvecklingsstrategin via Idériket Umeåregionens webb:

www.ideriket2030.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan publicerades