Bild

Furunäs intresseförenings grillkåta har utrustats med hjärtstartare.

Furunäs satsar på bättre hälsa med landsbygdsstöd

Mitt i vackra Sävarådalen ligger Furunäs och Krokfors. Två små men engagerade byar där intresset för natur och hälsa är stort. Med hjälp av Umeå kommuns landsbygdsstöd har den gemensamma byaföreningen genomfört satsningar för invånarnas hälsa.
– Fler byar borde ta chansen att göra sådana här saker, det förgyller byn och skapar mervärde och gemenskap, säger Carin Johansson, ordförande i föreningen.

Furunäs intresseförening är en gemensam byaförening för grannbyarna Furunäs och Krokfors som ligger cirka 3 mil nordväst om Umeå, mellan Bullmark och Gravmark. Intresseföreningen startades för cirka 20 år sedan under en tid då många byaföreningar grundades i området. Sedan dess har föreningen satsat på gemenskap genom årliga aktiviteter som majbrasa, luciafika med klapputbyte och motionslopp. Närheten till Café Storudden i Gravmark, som är en populär mötesplats för boende i Sävarådalen, gör att föreningen framför allt satsar på aktiviteter som blivit tradition i byarna. Dels för att inte skapa konkurrens, dels för att det ska vara hållbart i längden för föreningens medlemmar.

– Vi är en mindre förening med en liten kärna personer, så vi försöker göra aktiviteter som vi har bra rutiner på och något extra ibland utan att arbeta ihjäl oss. Så att vi alla kan fortsätta tycka att det är roligt, säger Carin Johansson, ordförande i Furunäs intresseförening.

Satsningar på hälsa i byarna

Carin menar att det är viktigt för byar att ta vara på det engagemang och intresse som finns bland invånarna. Eftersom det i Furunäs intresseförening finns ett stort intresse för hälsofrågor, så bestämde sig styrelsen för att göra extra satsningar på just hälsa under 2020. Det innebar både att hålla byarnas skidspår i gott skick, men också att göra särskilda insatser för att öka bybornas kunskap och möjligheter till hälsa och rörelse. Föreningen ville ordna inspirationsträffar kring god och hälsosam mat, hålla i gemensamma motions- och friluftsaktiviteter samt införskaffa en hjärtstartare för att öka tryggheten i byarna. Med hjälp av Umeå kommuns landsbygdspeng, Stöd till lokalt ledd utveckling, kunde föreningen förverkliga sina planer.

Framför allt har det höjt självförtroendet i föreningen och i byarna kring vad som går att åstadkomma med lite vilja och kreativitet.

Fick ställa om aktiviteter under pandemin

Projektet som beviljades landsbygdspengen kom att kallas för ”Hälsoprojekt Furunäs” och invigdes med en stor kick-off under 2019 där det serverades soppa och erbjöds olika rörelseaktiviteter. Både uppslutningen och uppskattningen var stor bland byborna denna dag. På grund av coronapandemin ställdes dock projektet inför flera utmaningar, vilket gjorde att föreningen fick tänka om och anpassa några av aktiviteterna. Det innebar både svårigheter, kreativ lösningsorientering och många lärdomar. Till exempel byttes gemensamma motionsaktiviteter ut till ett hälsobingo som invånarna själva kunde genomföra när dom ville under sommaren. Den traditionella majbrasan byttes också ut till en tipspromenad som kunde genomföras valfri tid under hela valborgshelgen.

– På något sätt kändes det fint att även om vi inte kunde samlas som vanligt så kunde vi samlas kring en aktivitet, berättar Carin.

Stärkte föreningens självförtroende

Föreningen gjorde även utskick med goda och hälsosamma recept till byborna och hjärtstartaren införskaffades som planerat. Trots att flera projektaktiviteter inte kunde genomföras som det ursprungligen var tänkt är föreningen nöjda med utfallet av projektet. Inte minst eftersom det har fått styrelsen att tänka på hälsa i all sin verksamhet, vilket känns som ett mål i sig. Dessutom har projektet inneburit ett lyft för byarna på många sätt. Framför allt har det höjt självförtroendet i föreningen och i byarna kring vad som går att åstadkomma med lite vilja och kreativitet. Därför menar Carin att fler byar borde ta chansen att göra något liknande.

– Vi har visat för oss själva att vi kan genomföra ett projekt och att vi skulle kunna göra det fler gånger. Fler byar borde ta chansen att göra sådana här saker, det förgyller byn och skapar mervärde och gemenskap, säger Carin.

Sidan publicerades