Bild

Den nya grillplatsen i Täfteå. Fotograf: Johanna Forsgärde.

Grillplats blev ny gemensam träffpunkt i Täfteå

När pandemin slog till ville Sävar-Holmöns församling möjliggöra för boende i Täfteå att umgås på ett säkert sätt. Med hjälp av föreningar i byn och finansiering från Umeå kommuns landsbygdsstöd har Täfteå fått sig en stor gemensam grillplats som alla får använda.
– Det som gläder mig mest är alla relationer och kontaktnät som skapats genom projektet, berättar Johanna Forsgärde, präst på Sävar–Holmöns församling.

Byakyrkan har alltid haft en central roll för Täfteå som ort. Det var också bybor som för över 100 år sedan tog initiativ till att bygga den. Sen dess har aktiva och engagerade församlingar inrymts i kyrkan, både före och efter att EFS sålde fastigheten till Svenska kyrkan. I dag är det Sävar–Holmöns församling som äger Täfteå byakyrka, med verksamhet längs hela Sävarådalen: från Botsmark i norr till Holmön i öst.

– Sävar-Holmöns församling har ett stort verksamhetsområde med kyrkor i Botsmark, Bullmark, Sävar, Täfteå och Holmön. Täfteå byakyrka har ingått i församlingen sedan år 2000, förklarar Johanna Forsgärde, präst på Sävar–Holmön församling.

Pandemin väckte tankar på mötesplats utomhus

I Täfteå byakyrka pågår aktiviteter hela veckan med allt från gudstjänster, körsång, barnträffar för de minsta och after school för mellanstadieelever. Under pandemin har fler barn än vanligt deltagit i kyrkans öppna verksamhet, vilket visar att det funnits ett uppdämt behov att umgås när mycket annat haft stängt. Byakyrkan har hela tiden haft öppet, om än begränsat utifrån rådande restriktioner, samtidigt som gudstjänster hållits digitalt och utomhus.

Pandemin har inneburit ett större behov av att kunna umgås utomhus, vilket personalen i Täfteå byakyrka funderat mycket på. När Johanna fick höra talas om Umeå kommuns landsbygdsstöd som föreningar och organisationer på landsbygden kan söka, väcktes tanken om att ordna en gemensam grillplats.

– Idén om en gemensam grillplats i Täfteå har länge funnits med oss och många som bor här. När pandemin förändrade våra sätt att mötas på så kände vi att grillplatsen behövdes mer än någonsin, berättar Johanna.

Ett samverkansprojekt med byns föreningar

Sävar- Holmöns församling ansökte om landsbygdsstödet och tilldelades pengar för sin idé. Med hjälp av engagerade föreningar i byn som Täfteå IK, EFS, Täfteå Hamnförening, Byamännen och Tavlefjärdens skoterförening, påbörjades ett samverkansprojekt med Johanna som projektledare.

Genom grillplatsen hoppas vi att nya och gamla Täfteåbor får en naturlig yta att träffas och lära känna varandra på.

Ett lokalt byggföretag erbjöd virke till förmånliga priser och en varm lokal att hålla till i. Byns föreningar och församlingen hjälptes tillsammans åt att planera, handla, hämta, markbereda och bygga. Snart stod grillplatsen klar med en stor grillring, bänkar, avlastningsytor i form av mindre bord och en tillredningsbänk. Grillplatsen placerades centralt på samma tomt som kyrkan, med närhet till både toalett och parkering. Framöver kommer grillplatsen att kompletteras med en ordentlig vedbod.

– Vem som helst får använda grillplatsen, den tillhör byn nu. Vi på kyrkan ser inledningsvis till att där finns ved, sen ska det finnas grillpinnar, sittunderlag och liknande, säger Johanna.

En träffpunkt för nya och gamla Täfteåbor

Byakyrkans församlingsgård hyrs ofta av föreningar, företag och privatpersoner för olika aktiviteter och Johanna menar att grillplatsen kan bli ett välkommet tillskott även för dessa. Att grillplatsen placerats i så nära anslutning till kyrkan tror hon kan bidra till att gamla och nyinflyttade Täfteåbor möts.

– Kyrkan har alltid varit en viktig mötesplats och inte minst vid olika former av samhällskriser. Många gånger är vi också en naturlig första kontakt med nyinflyttade när vi hälsar medlemmar i Svenska kyrkan välkomna till Täfteå, eller vid bröllop, dop och barnverksamheten. Genom grillplatsen hoppas vi att nya och gamla Täfteåbor får en naturlig yta att träffas och lära känna varandra på, förklarar Johanna.

Skapat nya relationer och kontaktnät

Trots att pandemin innebar en del praktiska hinder som gjorde det svårt att hålla tidsplanen, är Johanna och övriga inblandade mycket nöjda med resultatet. Förutom en fin, efterlängtad och praktisk grillplats har projektet inneburit att fler lärt känna varandra.

– Det som gläder mig mest är alla relationer och kontaktnät som skapats genom projektet, det har varit det mest lyckosamma, konstaterar Johanna.

Att projektet inneburit nya kontaktnät visade sig inte minst när grillplatsen invigdes i slutet av november. På plats fanns både kyrkans personal och föreningar som berättade om sina verksamheter, grillsugna bybor och en kör. Den lokala Ica-butiken sponsrade invigningen med grillkorv, något som Johanna menar visar på den stora välvilja som funnits bland alla inblandade. För Sävar-Holmöns församling har projektet lett till nya idéer och tankar på fler samarbeten framöver.

– Vi skulle vilja ordna en hinderbana här på gården, men vi har också haft tankar på ett utegym eller en scen. Vi hoppas på fortsatt samverkan med byns föreningar framöver, säger Johanna.

Sidan publicerades