Bild

Fotograf: Elisabeth Tellenbach

Hembygdsföreningen Umbygda värnar om lokal historia

De tre soldattorpen vid Brännlands wärdshus vittnar om bygdens historia. Sedan många år ägs och förvaltas torpen av hembygdsföreningen Umbygda, som beviljats medel från Umeå kommuns landsbygdsstöd för att bland annat renovera två av soldattorpens skorstenar.
– Torpen är attraktiva besöksmål och vi vill att de ska se bra ut och vara väl bevarade, säger Elisabeth Tellenbach, styrelsemedlem i hembygds­föreningen Umbygda.

Tätorten Brännland ligger väster om centrala Umeå längs med Umeälven och omgärdas av skogs- och jordbruksmark. Söder om byn finns tre soldattorp som är byggda under 1800-talet och som har flyttats till området från närliggande platser. Torpen med tillhörande markområde köptes under femtiotalet av hembygdsföreningen Umbygda. Sedan dess har även den gamla mangårdsbyggnaden Rävagården tillkommit från Norrfors, samt en fyrkantsloge som går under namnet Storstugan. Logen stod tidigare på Teg men behövde flyttas när E4-infarten söderifrån skulle göras om. I dag ägs och förvaltas samtliga byggnader av hembygdsföreningen och Storstugan hyrs sedan länge av Brännlands Wärdshus som erbjuder restaurang och catering.

Fick stöd för att renovera

Hembygdsföreningen Umbygda har beviljats 33 000 kronor från Umeå kommuns landsbygdsstöd, Stöd till lokalt ledd utveckling, för att renovera två av soldattorpens skorstenar. Med hjälp av det finansiella stödet kunde föreningen även måla fönster och renovera en brunnsöverbyggnad vars timmer hade ruttnat sönder.

– Trots att man inte längre får använda eldstäderna i torpstugorna, på grund av de gamla konstruktionerna, ville vi mura om skorstenarna. Torpen är attraktiva besöksmål och vi vill att de ska se bra ut och vara väl bevarade, säger Elisabeth Tellenbach, styrelsemedlem i Hembygdsföreningen Umbygda.

På området finns även en bagarstuga för uthyrning som har använts flitigt sedan den uppfördes i slutet av åttiotalet. Med hjälp av medel från Länsstyrelsen har Bagarstugan renoverats och kompletterats med nya bakredskap.

– Bagarstugan är snart färdig att användas igen och på sikt planerar vi att ha kurser i tunnbrödsbakning. Det är en värdefull tradition som vi vill hjälpa till att föra vidare, fortsätter Elisabeth.

Vikten av engagemang i bygden

I över 70 år har hembygdsföreningen Umbygda engagerat sig i Brännland. Föreningen ordnar många aktiviteter för bygden, så som populära brasaftnar med historiska teman där olika gäster bjuds in att föreläsa. Om somrarna har föreningen arrangerat en antik- och hantverksdag vid soldattorpen och under julen ordnas en julmarknad med lokala försäljare. Vid dessa aktiviteter samarbetar föreningen med Brännlands Wärdshus som säljer mat och fika. Under pandemiåren har många av aktiviteterna fått ställas in, men alldeles nyligen kunde föreningen äntligen genomföra en efterlängtad brasafton.

– Nu har även planeringen för årets julmarknad påbörjats, vilket vi räknar med att kunna genomföra med lokala försäljare, säger Elisabeth.

I likhet med många andra föreningars vittnesmål menar Elisabeth att det i dag är svårt att få fler personer att engagera sig i föreningsarbetet och att medlemsantalet i Umbygda minskat under åren. Speciellt svårt är det att få yngre personer att bli medlemmar och ta på sig olika styrelseuppdrag.

– Namnet Umbygda står egentligen för Umeåbygden och vi vill vara till för både boende i Brännland och i resten av kommunen, berättar Elisabeth som hoppas att föreningens aktiviteter ska bidra till att intresset för bygden och föreningen ökar bland boende i området.

Byggnadsvård kan locka yngre medlemmar

Elisabeth arbetar själv som hantverkare inom byggnadsvård och ser att allt fler yngre personer blir intresserade av äldre byggnader och att medvetenheten kring hållbar utveckling och återvinning ökar. På så vis ser hon potential i att hembygdsföreningen kan förena äldre medlemmars kunskap om vård av byggnader med ungas önskan att göra miljösmarta val.

– Drömmen är att förena olika intressen genom att hålla i läger och kurser om byggnadsvård. Då hade vi kunnat lära ut kunskap och byggnadstraditioner till unga och samtidigt få dem intresserade av föreningen och att bli lokalt engagerade, förklarar Elisabeth.

Föreningen hade planerat att hålla i en byggnadsvårdsdag på torpområdet redan år 2020, men på grund av pandemin har aktiviteten fått skjutas upp på obestämd tid. Nu hoppas Elisabeth att dagen ska kunna genomföras under sommaren 2022.

Sidan publicerades