Åke Sandström vid den nya cykelboden.

Holmön: en ö full av engagemang och möjligheter

Till Holmöarna kommer långväga besökare för att upptäcka allt det öarna har att erbjuda; vacker natur, rik kulturhistoria och en inbjudande gemenskap. Två organisationer på ön, Stiftelsen Holmöns båtmuseum och besökscentrum samt Holmöns Utvecklingsforum, har beviljats medel från Umeå kommuns Stöd till lokalt ledd utveckling (LLU).

I dag bor cirka 80 personer på Holmön, men antalet ökar betydligt under helger och sommartid. För att komma till öarna går en färja från Norrfjärden cirka 2,5 mil norr om Umeå, och som angör Byviken på öns norra kust. Färjan går 4–5 gånger per dag, rymmer upp till tre bilar och är gratis för alla resande.

I Byviken ligger också Holmöns båtmuseum. Åke Sandström var den som tog initiativ till museet och var med och bildade den stiftelse som i dag förvaltar museets stora samling av ortstypiska båtar med tillhörande föremål. Många av de båtar som blivit omhändertagna låg tidigare utomhus utsatta för väder och vind, men är nu räddade för framtiden. Övriga föremål som visas i utställningarna har funnits i gamla uthus och sjöbodar på ön och har sedan skänkts till museet av privatpersoner.

Holmöns fem årstider

Båtmuseet i Byviken invigdes i juni 1998 och består av fem huskroppar, var och en beskrivande sin särskilda årstid på ön. På Holmön räknar man nämligen med fem årstider: sommar, höst, vinter och vår samt vårleden. Vårleden är glipan mellan vinter och vår, en tid då ön förr var isolerad från fastlandet på grund av för svaga isar och bitvis öppet vatten.

– Jag startade museet på min gård uppe i byn, dit jag drog fem båttyper, var och en med sitt årstidsbundna ändamål i fisket, berättar Åke.

Båtmuseet besöks av cirka 3 500 personer årligen. Många kommer för att ta del av basutställningarna, andra för att hyra en cykel, köpa en bok eller en souvenir, eller för att se sommarens separatutställning. Museet är öppet varje dag under sommaren och drivs av volontärer som i utbyte får bo gratis i de mysiga sovrummen på museets övervåning.

– I år ville vi inte ta emot äldre volontärer i och med coronapandemin. Så i sommar har vi bjudit in nya och yngre personer, vilket vi också tycker har blivit bra, berättar Åke.

Utveckling av cykeluthyrningen

Stiftelsen Holmöns båtmuseum och besökscentrum har bedrivit cykeluthyrning på ön under flera år och beviljades 30 000 kronor under 2019 från Umeå kommuns riktade landsbygdsstöd Stöd till lokalt ledd utveckling (LLU). Stödet har använts för att bygga en cykelbod som gör att cykeluthyrningen kan fungera mer rationellt än tidigare. Holmöns snickeri anlitades för att sätta ihop stommen och boden kunde sedan färdigställas med hjälp av medlemmar i museiföreningen Båtmuseets vänner.

I dag är det bara båtmuseet som hyr ut cyklar på ön och verksamheten är en av museets viktigaste inkomster. Samtidigt utgör uthyrningen en viktig service till öns många dagsturister och besökare. Via cykel kan de ta sig runt på ön på ett snabbt och bekvämt sätt och uppleva flertalet av öns många sevärdheter, exempelvis Berguddens fyr i väster och Gäddbäcks fiskeläge söderut på ön.

– Vi har länge hyrt ut cyklar, men det har hittills sett så skräpigt ut, när alla cyklarna måste stå utomhus. Väder och vind har också gjort att de lättare åldras och går sönder. Därför behövde vi en enkel bod att förvara och reparera dem i, förklarar Åke.

En byavandring om öns historia

En annan organisation som beviljats medel från Umeå kommuns LLU- stöd är Holmöns Utvecklingsforum (HUF), som fick 7 000 kronor för ett byavandrings­projekt. Sedan 2008 finns det skyltar runt om i byn som berättar om olika gårdar och deras historia. Men eftersom ön har många internationella besökare har det funnits behov av att också tillgängliggöra skyltarnas information på engelska. Genom stödet från LLU kunde texterna översättas och en tillhörande karta tas fram. Dessa finns nu att tillgå på båtmuseet och på öns lanthandel.

– Besökarna ville ha mer information om ön, så det fick vi fixa. Ska man lösa ett problem på landsbygden, gör man det tillsammans. Här på Holmön har vi nästan en förening för varje viktigt ändamål, och jag är nog med i alla dessa föreningar – för säkerhets skull, berättar Ulla Löfgren, aktiv i Holmöns utvecklingsforum.

Populära arrangemang

Varje år anordnas Holmöveckan, vilken tidigare gick under namnet Norrlandsveckan. Holmöveckan bjuder på dagar fyllda med olika aktiviteter som folkmusik, berättaraftnar, författarkvällar, vandringar och utställningar. Men i år har allt varit lite annorlunda.

– I sommar blev både Postrodden, Holmöveckan, Holmöns visfestival och Sea jazz inställda på grund av corona­situationen. Men Holmödagen kunde firas nästan som vanligt, vilket var väldigt uppskattat, berättar Ulla.

Ett annat uppskattat inslag på ön är den årliga sommarteatern som föreningen Holmö Sommarteater arrangerar. Under nittiotalet, då teaterverksamheten först drogs igång, bestod ensemblen mest av ortsbor men i dag kommer personer från både Sävar och Umeå för att vara med och skådespela. Årets teaterspel hade premiär 4 juli och kunde genomföras trots corona­läget.

– Vi fick förstås begränsa antalet åskådare per föreställning, förklarar Ulla.

Livet på Holmön ska fortsätta framåt

Både Åke Sandström och Ulla Löfgren ser ljust på Holmöns framtid. De berättar att många yngre personer har flyttat ut till ön under senare år och att många fler är intresserade av att bo och verka på ön. Men för att fler ska kunna bosätta sig så behövs fler bostäder och en fungerande basservice, nya arbetsplatser och en förbättring av öns infrastruktur.

– Öns unga familjer lockar nu andra unga familjer att ansluta till skärgårdslivet, men då måste det finnas rimliga levnads­möjligheter som gör att folk vill och kan flytta hit, avslutar Åke.

Vi frågar Åke Sandström och Ulla Löfgren...

Hur skulle ni beskriva Holmön med tre ord?

Åke: Sol, vind och vatten

Ulla: Hemma, natur och närhet.

Vad skulle ni sakna mest om ni flyttade från Holmön i morgon?

Åke: Närheten till platsens natur och kulturhistoria.

Ulla: Att flytta från Holmön kommer inte på fråga!

Vilka smultronställen på Holmöarna vill ni tipsa om?

Stora Fjäderägg och Ängesöns stränder.

Sidan publicerades