Balberget

Foto: Kristoffer Pettersson

Klart för nytt leaderområde i Umeåregionen

Umeåregionen får möjlighet att bilda leaderområde åren 2023–2027. Med en projektbudget på 37 miljoner kronor kommer föreningar, organisationer och företag kunna söka pengar för lokala utvecklingsprojekt som bidrar till att göra Umeåregionens landsbygder ännu mer attraktiva för boende, verksamma, besökare och näringsliv.

Leader är en metod för landsbygdsutveckling som innebär att ideell, privat och offentlig sektor jobbar tillsammans i ett partnerskap inom ett geografiskt avgränsat område, ett så kallat leaderområde. Med hjälp av leaderområdet kan den som har idéer om lokal utveckling engagera sig och söka pengar till utvecklingsprojekt.

– Det känns jättekul att vi som ett av 40 områden i Sverige får den här möjligheten. Med hjälp av leader och en gemensam utvecklingsstrategi kan vi kraftsamla över sektorer för att stärka våra landsbygder. Nu får föreningar, företag och organisationer möjlighet att söka stöd för lokala utvecklingsprojekt som fortsätter att utveckla våra landsbygder, säger Hans Lindberg (S), kommunstyrelsens ordförande, Umeå kommun.

Idériket Umeåregionen 2030

Umeåregionens leaderområde, som tilldelats hela 37 miljoner kronor i projektbudget, omfattar Bjurholm, Nordmaling, Robertsfors, Umeå, Vindeln och Vännäs kommuner. Leaderområdet kommer heta Idériket Umeåregionen 2030 och verksamheten kan som tidigast starta upp i januari 2023. Först då kommer det vara möjligt att söka pengar från leaderområdet. Framtida projekt som beviljas pengar ska bidra till Idériket Umeåregionens lokala utvecklingsstrategi. Strategin utgår från fyra mål och insatsområden som handlar om att göra områdets landsbygder ännu mer attraktiva för boende och verksamma, att stärka inflytandet från civilsamhället och att minska områdets negativa påverkan på miljö och klimat.

Det här händer nu

Under sommaren och hösten 2022 kommer en hel del förberedande arbete göras inför leaderområdets start i januari 2023. Bland annat ska ett verksamhetskontor bildas och personal anställas. På Idériket Umeåregionen 2030:s webb går det att hålla sig uppdaterad i leaderarbetet och läsa den lokala utvecklingsstrategin.

Har du idéer för den lokala utvecklingen på Umeåregionens landsbygder?

Då kan du med fördel ta del av Idériket Umeåregionens lokala utvecklingsstrategi redan nu för att stämma av om idéerna ligger i linje med strategins mål- och insatsområden. Läs mer på www.ideriket2030.se. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan publicerades