Bild

Kommunen förlänger landsbygdsstöd

I december 2020 beslutade kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott att bevilja en fortsatt finansiering av Stöd till lokalt ledd utveckling (LLU), ett utvecklingsmedel med fokus på Umeå landsbygd. Stödet, som har funnits sedan 2018, kan sökas av föreningar och andra aktörer som vill jobba med lokal utveckling under perioden 2021–2023.

Den 15 december 2020 beslutade kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott att bevilja en förlängning av Stöd till lokalt ledd utveckling (LLU), kommunens landsbygdsstöd som funnits mellan åren 2018–2020. Syftet med stödet är att ge föreningar och icke-vinstdrivande aktörer på Umeå landsbygd större möjlighet att jobba med utvecklingsfrågor, initiativ och aktiviteter som bidrar till just lokalt ledd utveckling.

Samverkan för lokal utveckling

LLU-stödet kom till som en effekt av att Leader URnära, det leaderområde som Umeå var en del av, inte blev prioriterat i EU-programperioden 2014–2020. Leader är en metod där privat, ideell och offentlig sektor arbetar tillsammans för att bidra till lokal utveckling på landsbygder. Leader-metoden används i hela Europa med finansiering från de europeiska struktur- och investeringsfonderna. När Leader URnära inte blev prioriterat så innebar det att även finansieringen uteblev.

Som ett svar på detta slöts en överenskommelse om en samverkansmodell mellan Umeå kommun och Bygderådet Umeå, en paraplyorganisation för utvecklingsgrupper på Umeå landsbygd. Samverkansmodellen resulterade i LLU-stödet, som Umeå kommun har finansierat med 382 000 kronor per år. Det är samma belopp som kommunens tidigare medfinansiering till UrNära. Genom LLU-stödet har Umeå kommun kunnat fortsätta bedriva landsbygdsutveckling med ett tydligt underifrånperspektiv, och på så vis upprätthålla Leader-modellen under åren 2018–2020.

35 projekt som stärker Umeå landsbygd

Under stödperioden har totalt 35 projekt beviljats LLU-finansiering. Exempel på detta är en gemensam byaplan som ett flertal byar i Sävarådalen arbetat fram, förstudiearbete gällande en ny båtkaj och allmän brygga i Skeppsvik, skörde­marknad i Stöcke, mobil kulturscen i Tavelsjöbygden, cykelbod på Holmön, ungdomsprojekt i Rödåsel samt grillstugor i Kroksjö och Bodbyn, för att nämna några. Sammantaget handlar det om en mängd aktiviteter som skapat trivsel, gemenskap och attraktivitet i byarna.

Vidare har LLU-stödet bidragit med att stärka engagemang och motivation hos aktörer på Umeå landsbygd, vilket i sig har ett stort värde då den ideella arbetsinsatsen generellt är mycket stor i landsbygder.

Ett fortsatt verktyg för kommande åren

Genom kommunens beslut kommer nu LLU-stödet finnas kvar under perioden 2021–2023. Det innebär att föreningar, och andra icke-vinstdrivande organisationer på Umeå landsbygd, fortsättningsvis kan söka upp till 35 000 kronor för projekt som på olika sätt gynnar bygden. LLU-stödet blir på så vis ett fortsatt viktigt verktyg för arbetet med lokal utveckling de kommande åren.

Vill du bidra till lokal utveckling? Har du en idé på något som gynnar Umeå landsbygd?

Sök stödet här Öppnas i nytt fönster.

Sidan publicerades