Holmöns prästgård

Holmöns prästgård. Fotograf: Alexandra Ellis.

Kommunen stöttar köp av Holmöns prästgård

Umeå kommun har beviljat stöd till Holmöns utvecklingsforum för att köpa öns prästgård. Det är för att säkerställa att prästgården fortsätter vara en viktig mötespunkt och samlingslokal för Holmöborna.
– Det här betyder oerhört mycket för att Holmön ska fortsätta vara en levande plats, säger Maja Hallén, ordförande, Holmöns bygdebolag AB.

Kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott har beslutat att stödja Holmöns utvecklingsforum (HUF) i deras köp av öns prästgård. Det är för att förhindra att bygdens sista offentliga samlingslokal säljs och hamnar i privat ägo. Det senaste året har HUF arbetat hårt för att se till att Holmöns prästgård finns kvar som mötesplats och som en viktig pusselbit för framtida utveckling på ön.

Söker stöd från Boverket

Umeå kommuns stöd på 660 000 kronor motsvarar 30 procent av köpesumman. Ett kommunalt stöd på just 30 procent är också kriteriet för att föreningen ska kunna söka Boverkets investeringsstöd för bygdegårdar, vilket nu är nästa steg.

– Tack vare kommunens stöd är vi nu mycket nära målet. Både politiker och tjänstepersoner har verkligen förstått vikten av att Prästgården finns kvar som mötesplats på Holmön. Beslutet är oerhört välkommet, säger Maja Hallén, engagerad i HUF och en av de som drivit frågan kring Prästgården.

Bildat bygdebolag

För att kunna köpa Prästgården har ett bygdebolag bildats, Holmöns Bygdebolag AB. Bolaget har ingen vinstutdelning utan all vinst återinvesteras i verksamhet för bygdens bästa. För att samla in pengar till köpet säljer bolaget aktier. Det högt satta målet är att få in 500 000 kronor och bara sedan i juli har försäljningen samlat in över 400 000 kronor.

– Aktieförsäljningen har gått bättre och snabbare än vi vågat hoppas. Det visar verkligen på hur viktig den här platsen är för många. Nu hoppas vi på en slutspurt mot jul, berättar Maja, som även är ordförande i det nybildade bygdebolaget.

Prästgården rymmer flera funktioner

Prästgårdens fastighetsägare, Sävar–Holmön församling, har gått med på att fördröja försäljningen och ge Holmöborna förtur att hitta ett sätt att bevara och köpa huset som bygdegård. Prästgården är Holmöns sista vinterbonade samlings­plats och ligger i hjärtat av byn. Här samlas Holmöborna till föreningsmöten, seniorgympa, klädbytardag, musikafton eller syjunta. Det är också här byborna samlas till öppna möten för att diskutera gemensamma samhällsfrågor. Präst­gården drivs också som vandrarhem, vilket täcker en del av driftskostnaderna.

På Holmön finns i dag inte längre någon offentlig service, men med Prästgården finns visioner om barn- och äldre­omsorg under vissa dagar i veckan.

– Det här betyder oerhört mycket för att Holmön ska fortsätta vara en levande plats. Prästgården är en viktig mötesplats och byns bygdegård, men spelar också en viktig roll för den fortsatta utvecklingen av samhället, säger Maja.

Prästgården och Holmöns utvecklingsarbete Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan publicerades