Två flickor springer mot ett hus på sommaren.

Landsbygden är livskraftig visar rapport

Det stämmer att fler människor söker sig från tätorten till landsbygden än tvärtom. Och det går att se att den snabba digitaliseringen med fler som distansarbetar har varit en fördel för landsbygdsutvecklingen. En ny kunskaps­rapport visar på en stark och livskraftig landsbygd i Umeå kommun.

En ny kunskapsrapport om landsbygden av Umeå kommun visar hur utvecklingen på landsbygden har sett ut de senaste åren, vad som händer i dag och vilka utmaningar och möjligheter som finns runt hörnet. Rapporten har tagits fram som ett kunskapsunderlag för att lära känna Umeås växande landsbygd bättre.

– Den här rapporten ger mycket värdefull kunskap för alla som har funderingar på vilka möjligheter som finns för de som vill bo och verka på landsbygden i vår kommun, säger Mattias Larsson (C), vice ordförande, Umeå kommuns landsbygdsråd.

Kunskapsunderlaget vänder sig både till de som redan bor och verkar på landsbygden, och till de som funderar på att flytta till en plats utanför stadskärnan. I rapporten finns lättsamt presenterad information om allt från befolknings­tillväxten, nya utvecklingsinitiativ, hur det står till med företagandet och om det finns tillgång till offentlig service.

– Tanken är att kunskapen i den här rapporten på ett inspirerande sätt går att använda i vardagen, på jobbet eller i det lokala föreningslivet, säger en av författarna bakom rapporten, Jennie Bergvall Kalén, utvecklingsstrateg, Umeå kommun.

Rapporten är indelad i fem avsnitt som bygger på Umeå kommuns tematiska målområden för landsbygdsutveckling: attraktiva livsmiljöer, starkt lokalt näringsliv, väl fungerande offentlig service, goda kommunikationer och aktiv lokal utveckling. I varje avsnitt finns berättelser och beskrivningar av större händelser och statistik som visar på nuläge, utveckling och trender.

Sidan publicerades