Bild Stöcke

Anna Fröling, Maria Forsner, Magnus Mikaelsson, Erik Mårtensson, Maria Bergstén och Katrin Jonsson vid idrottsplatsen i Stöcke.

Nu byggs ett servicenav i Stöcke

Föreningen Stöckebygdens Utveckling har under de senaste sex åren planerat för Mötesplats Stöcke, ett allaktivitetshus och servicenav för boende, verksamma och besökande i Stöckebygden. I mars togs första spadtaget och bygget är nu officiellt igång.
– Vi hoppas att mötesplatsen ska inspirera fler lokala företag att våga satsa och känna att det går att verka här i bygden, säger Maria Forsner, ledamot i Stöckebygdens Utveckling.

Redan för 30 år sedan började boende i Stöckebygden att planera för en idrottshall i Stöcke. För sex år sedan togs ett nytt tag om frågan, men denna gång växte idén snabbt till något större.

– Vi var några föräldrar som tyckte att Stöcke både behövde en idrottshall och en naturlig mötesplats som kunde bidra till gemenskap i hela bygden. Så då tänkte vi att varför ska vi bara bygga en idrottsplats, vi får slå på stort, säger Maria Bergstén, ordförande i Stöckebygdens Utveckling Ekonomiska förening.

I Stöckebygden bor många barnfamiljer och trycket på både förskolan och skolan är högt. Föreningen kände att det fanns underlag för en idrottshall och i samband med detta gjordes en omfattande undersökning för att se vad de boende saknade i närområdet. Ett café, en ungdomsgård, en butik och framför allt en plats att mötas på var återkommande förslag.

– Behoven grundar sig i bristen på aktiviteter i närområdet. Vår slogan är att vi bygger samhället där vi bor, vilket syftar till att inte alltid behöva åka in till stan, berättar Maria Forsner, ledamot i föreningen.

En mångfunktionell mötesplats

Visionen om ett servicenav växte till och en anläggning ritades fram med plats för café, butik, kontorsplatser och kommersiella utrymmen i kombination med en ​fullstor​ ​idrottshall, en​ ​mindre multihall​, gym samt​ ​en​ ​kreativ​ ​och​ ​stimulerande​ ​utemiljö. De olika verksamheterna ska tillsammans skapa ett naturligt flöde av människor, samtidigt som resurserna samordnas.

– Vi vill skapa en attraktiv och nytänkande mötesplats för alla åldrar. När de yngre barnen tränar finns exempelvis möjlighet för dig som vuxen att sitta på läktaren, gå på gymmet eller ta en kopp kaffe i caféet. Vår ambition är också att erbjuda ungdomsverksamhet för de lite äldre barnen, säger Anna Fröling, ledamot i föreningen.

Budget på närmare 50 miljoner

Byggandet av Mötesplats Stöcke är nu påbörjat och allaktivitetshuset kommer placeras på en tomt i nära anslutning till skolan. Projektet med den cirka 2 500 kvadratmeter stora anläggningen har en budget på närmare 50 miljoner kronor. Finansieringslösningen är en kombination av privat kapital, bidrag samt krediter. Föreningen har arbetat flitigt med att söka olika stöd och har beviljats medel som täcker en stor del av kostnaderna. Bland annat har Umeå kommun gått in med ett investeringsstöd på två miljoner kronor, med motiveringen att projektet ligger väl i linje med kommunens målsättningar om hållbar landsbygdsutveckling och genom den stora samhällsnytta allaktivitetshuset förväntas skapa för bygden.

I oktober förra året blev föreningen dessutom beviljade hela 5,4 miljoner kronor från Arvsfonden i syfte att utveckla Sveriges första offentliga anläggning där rörelserikedom använts som verktyg i designprocessen och där barnen varit med i utformningen av anläggningen. Andra parter som beviljat medel är bland annat Vinnova, Jordbruksverket, Länsstyrelsen, Tillväxtverket, RF SISU och Energimyndigheten. Genom en crowdfunding-kampanj har mötesplatsen dessutom lockat till sig privata investerare som hockeylegenden Peter ”Foppa” Forsberg. Föreningen lyfter även fram det fina samarbetet som de har med Umeå kommun. En annan mycket viktig samarbetspartner är Raja Thorén.

– Utan honom hade vi inte lyckats bygga Mötesplats Stöcke, berättar Maria Bergstén.

Hållbara och rörelserika miljöer

Föreningen har riktat in sig på två huvudspår för anläggningen: rörelserikedom och hållbarhet. Rörelserikedom skapas av att föreningen tillsammans med bland annat riksidrottsförbundet SISU och forskare har utformat anläggningen för att på bästa sätt främja rörelseglädje och spontanidrott. En hållbar mötesplats skapas dels genom miljömässigt hållbara lösningar och dels genom byggnadens potential att inhysa olika sorters verksamheter beroende på efterfrågan.

– Vi planerar för ett långsiktigt behov av mötesplatsen och lokalerna behöver vara flexibla och kunna anpassas efter det behov som bygden efterfrågar, förklarar Maria Bergstén.

Mötesplatsen ska ge ringar på vattnet

Målet med Mötesplats Stöcke är att göra Stöckebygden till en ännu mer attraktiv plats att bo, verka och leva i samtidigt som den lokala ekonomin och verksamheten gynnas. Föreningen vill även att det ska finnas ett smart och unikt utbud av aktiviteter för bygdens ungdomar och deras kompisar, så att de inte alltid behöver åka in till stan när de blir äldre.

– Vi hoppas att mötesplatsen ska inspirera fler lokala företag att våga satsa och känna att det går att verka här i bygden, säger Maria Forsner.

Mötesplats Stöcke har med sina mångfunktionella och innovativa lösningar blivit ett pionjärprojekt som uppmärksammats av många. Initiativtagarna hoppas att anläggningen kan komma att inspirera till liknande lösningar på fler landsbygder runt om i Sverige.

Sidan publicerades