Ange alt-text; vad bilder föreställer.

Med hjälp av Umeå kommuns landsbygdsstöd har Täfteå hamnförening byggt en ny gästbrygga i Täfteås hamn.

Ny gästbrygga lockar besökare till Täfteå hamn

Med hjälp av kommunens landsbygdsstöd har Täfteå hamnförening byggt en ny gästbrygga och sjösättningsramp i Täfteå, vilket gjort att fler besökare hittar till platsen. Hamnen har dessutom stärkts som mötesplats i byn.
– Gästbryggan har gjort hamnen mer välkomnande och attraktiv för besökare. Den är dessutom tillgänglighetsanpassad och kan användas av många, berättar Stefan Ulin, ordförande i Täfteå hamnförening.

I dag kanske de flesta förknippar Täfteå med logdans efter TV-serien Dansbanan i Täfteå som sändes i SVT flera säsonger. Andra tänker på det rika idrottslivet som finns i Täfteå och som tar utgångspunkt i byns idrottsanläggning Täfteborg. Kanske minns många Täfteåfestivalen som arrangerades vid barnkolonin från tidigt 2000-tal och cirka tio år framåt. En och annan har nog också uppmärksammat att Täfteå växer så det knakar. Faktiskt så mycket att Umeå kommun jobbar med att ta fram en ny fördjupad översiktsplan för Täfteå, eftersom den tidigare planen från 80-talet i princip är utbyggd.

Färre känner kanske till Täfteås historia som stark fiskeby. Här pågick nämligen yrkesfiske ända fram till 70-talet och under lång tid var byns salteri Norrlands största. Idag bedrivs inget yrkesfiske i Täfteå på grund av att hamnen blivit allt grundare med åren. I stället har yrkesfisket flyttat till grannbyn Rovögern. Men traditionerna kring fiske och båtliv lever fortfarande kvar i Täfteå.

– Vi i hamnföreningen vill fortsätta utveckla Täfteås hamn så att båt- och fiskeanknytningen i Täfteå bevaras, berättar Fredrik Jokijärvi, sekreterare i Täfteå hamnförening.

Ny gästbrygga och sjösättningsramp

Stefan Ulin och Fredrik Jokijärvi är två av flera drivande krafter i hamnföreningen som de senaste åren lagt mycket tid och engagemang på att förbättra Täfteås hamn och göra den tillgänglig för fler. Med hjälp av Umeå kommuns landsbygdsstöd kunde föreningen bygga en ny gästbrygga och sjösättningsramp år 2021, vilket gjort att fler sökt sig dit.

– Gästbryggan har gjort hamnen mer välkomnande och attraktiv för besökare. Den är dessutom tillgänglighetsanpassad så att den kan användas av många, även de som inte kommer hit med båt och kanske bara vill fiska, förklarar Stefan, ordförande i föreningen.

Arbetet med gästbryggan och sjösättningsrampen utfördes av hamnföreningen och andra intresserade bybor. Det visade sig att många tyckte att hamnprojektet var en bra idé, även personer som inte själva har båt. Många vill nämligen se hamnen utvecklas än mer som en mötesplats i byn.

– Det har varit jätteroligt att vara med i det här projektet, det har gjort att man lärt känna folk i byn som man annars inte hade lärt känna. Vår strävan har hela tiden varit att skapa en mötesplats där folk kan sitta och umgås och prata med varandra, berättar Fredrik.

Vi ser att hamnen ger ringar på vattnet och att det finns mycket energi och engagemang kring platsen

Kostade mer än vad som var tänkt

Hamnföreningen beviljades 35 000 kr från Umeå kommuns landsbygdsstöd för att finansiera gästbryggan och fick pytsa in ungefär lika mycket från egen ficka. För sjösättningsrampen beviljades de 13 500 kr. Höjda virkespriser som en effekt av corona-pandemin bidrog till att projektet blev mer kostsamt än vad som var tänkt. I samband med att arbetet skulle dra i gång fördubblades virkespriserna, vilket blev en utmaning. Trots det bestämde sig föreningen för att slutföra projektet, vilket Stefan är glad för.

– Gehöret från bygden har vart fantastiskt. Folk är jätteglada över hur fint det blivit här, säger Stefan.

Många nya besökare har hittat hit

Sedan den nya gästbryggan och sjösättningsrampen invigdes har allt fler besökare hittat till hamnen. Bland dessa finns både bybor och umebor, men även båtresande från Norra Västerbotten som kommer för att fiska. Det förekommer också en hel del långväga besökare, vilket förvånat Fredrik.

– Det är många sydeuropéer som kommer till hamnen, bland annat från Tyskland och Holland, berättar Fredrik.

Hamnen ger ringar på vattnet

Att hamnen besöks och uppskattas av många har gett föreningen mer energi att fortsätta utveckla platsen. Men resurserna är begränsade och Stefan poängterar att hamnföreningen inte är att jämföra med en båtklubb.

– Vårt uppdrag handlar om att se till att det finns bryggor här, allt annat så som grillplatser och slyröjning är sådant vi gör extra för att vi värnar om platsens utveckling. Vi har inte ekonomi nog att bygga ett servicehus med toaletter och dusch till exempel, förklarar Stefan.

Framöver vill föreningen få till mer belysning runt hamnen för att öka tryggheten. Det förs även dialoger kring möjligheten att ha kajaker i hamnen och föreningen funderar även på att ordna en båtdag i Täfteå där Sjöräddningen bjuds in.

Men hamnföreningen är inte själva i utvecklingsarbetet. De får också dragkraft från andra aktörer i Täfteå som vill vara med och utveckla hamnen. Det finns exempelvis en ganska nystartad intresseförening i byn som också värnar om platsen, samt en församling som ser möjligheter i att bygga en scen vid hamnen för gudstjänster och olika kulturarrangemang.

– Vi ser att hamnen ger ringar på vattnet och att det finns mycket energi och engagemang kring platsen, säger Stefan.

Kontakt

Jennie Bergvall Kalén
utvecklingsstrateg, landsbygdsfrågor
090-16 14 74 Länk till annan webbplats.
jennie.bergvall.kalen@umea.se

Sidan publicerades