Ange alt-text; vad bilder föreställer.

Den nya grillstugan i Bodbyn.

Ny grillstuga i Bodbyn skapar lokalt engagemang

Med hjälp av Umeå kommuns landsbygdsstöd har Föreningen Bodbyn ordnat en ny grillstuga vid byns isbana. Grillstugan har dessutom gett fina effekter på engagemanget i byn.
– Tack vare satsningen kring isbanan så har vi lyckats engagera nya eldsjälar i Bodbyns utveckling, säger Lukas Bergner, ordförande i Föreningen Bodbyn.

Isbanan har länge varit en naturlig samlingsplats i Bodbyn. Den är centralt placerad och nyttjas frekvent av byns unga och av Bodbyns förskola Myrstacken. Lukas Bergner, ordförande i Föreningen Bodbyn, har själv vuxit upp i byn och kan intyga att platsen är viktig för barn och ungdomar.

– När jag växte upp så var vi jämt och lekte på platsen. Vi spelade allt från brännboll till innebandy, berättar Lukas.

Lukas, som numera har egna barn, ser hur platsen fortfarande samlar byns unga och bidrar till aktivitet och rörelse i Bodbyn. Utifrån det perspektivet har han länge saknat en vindskyddad plats längs isbanan.

– Vi i föreningen såg behovet av en grillstuga för att både värma och återhämta sig i samband med olika aktiviteter som sker kring isbanan, förklarar han.

Sökte landsbygdsstöd för sin idé

Föreningen Bodbyn med Lukas i spetsen hörde därför av sig till Umeå kommun för att se vilka möjligheter det fanns att söka pengar för att skapa en vindskyddad plats kring isbanan. I kontakt med kommunens landsbygdsutvecklare fick de information om kommunens landsbygdsstöd som är särskilt riktat till föreningar på landsbygden.

– Vi slog slag i saken och skickade in en ansökan. Ganska snart fick vi besked att den beviljades och då var det bara att sätta i gång, säger Lukas.

Föreningen köpte in en grillstuga som levererades som en färdig modul i block. Därefter tog det ideella arbetet vid i form av ett enklare markarbete och montering. Arbetet tog ungefär två dagar och utfördes av Lukas och ett par styrelsemedlemmar till.

– Det som förvånar mig lite är att själva arbetet var trevligare än vad jag hade räknat med och att resultatet blev så bra, säger Lukas.

Allt som allt kostade projektet 41 000 kr, varav 35 000 kr bekostades av kommunens landsbygdsstöd. Lukas är tydlig med sitt tips till andra föreningar som vill göra något liknande.

– Sätt ett mål och håll det enkelt!

Det är många som tycker det är positivt att det händer saker i byn och där har vår förening en viktig roll

Nytändning bland ideella eldsjälar

När grillstugan stod klar våren 2022 annonserade föreningen ut det hela i byns lokala Facebookgrupp. Reaktionerna från boende har varit positiva och många upplever att grillstugan förstärkt isbanan som ett enkelt och trevligt utflyktsmål. En närliggande skoterled gör också att grillstugan kan nyttjas av skoteråkare på vintern. Lukas menar att grillstugan har skapat en nytändning bland föreningens medlemmar och för engagemanget i byn.

– Tack vare satsningen kring isbanan så har vi lyckats engagera nya eldsjälar i föreningen och även stärkt engagemanget hos medlemmarna, vilket känns bra eftersom vi tappat några ideella krafter senaste åren, säger Lukas.

Positivt att det händer mycket

Föreningen Bodbyn fortsätter att jobba för att utveckla Bodbyn till en attraktiv och trevlig plats att bo och besöka. Exempelvis har en mycket populär discgolfbana skapats som är ansluten till ett digitalt bansystem, vilket gör det möjligt att föra banresultat. Utöver det har föreningen ordnat en vandringstig för dagliga promenader och utflykter i skogen, också det med hjälp av Umeå kommuns landsbygdsstöd. Två broar och spångar har byggts, sly har röjts, en vilobänk har placerats ut och leden har markerats med skyltar. Stigen nyttjas av såväl motionärer, hundägare och barnfamiljer, men också av den lokala Scoutgruppen. Föreningen har fler aktiviteter på sin önskelista, bland annat en ny sarg och belysning till isbanan.

– Det är många som tycker det är positivt att det händer saker i byn och där har vår förening en viktig roll, säger Lukas.

Sidan publicerades