Ange alt-text; vad bilder föreställer.

Upplevelsekartan för Stöckebygden är ett av 80 projekt som fått landsbygdsstöd i Umeå kommun de senaste fem åren.

Populärt landsbygdsstöd förlängs

Kommunen har beslutat att förlänga landsbygdsstödet i ytterligare fem år. Beslutet innebär att det lokala engagemanget och utvecklingsarbetet på Umeås landsbygd kommer att få fortsatt stöd och möjligheter att söka medel för mindre projekt. Det har ett enigt kommunstyrelsens arbets-och näringslivsutskott beslutat.

Sedan 2018 har 80 olika projekt beviljats landsbygdsstöd på totalt 1,9 miljoner kronor. När stödet nu förlängs tillkommer en årsbudget på 395 000 kr kommande fem år, motsvarande ytterligare 1,9 miljoner kronor. Några av de 80 projekt som förverkligats eller är på gång är till exempel gästbrygga i Täfteå, grillstuga i Kroksjö, upplevelsekarta för Stöckebygden, flyttbar scen i Tavelsjö, visaftnar i Brännland och en biokolsanläggning som komposterar avfall från affären på Holmön till jord för öns gemensamma odling.

– Det här gör att vi har goda förutsättningar att fortsätta stötta lokalt utvecklingsarbete, stärka attraktiviteten, besöksnäringen och det lokala engagemanget på landsbygden, säger Mattias Larsson (C), ledamot i kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott och vice ordförande i Umeå kommuns landsbygdsutvecklingsråd.

Infördes som en kompensation för leader

Umeå kommuns landsbygdsstöd, Stöd till lokalt ledd utveckling, har funnits mellan åren 2018–2022 och infördes som en kompensation eftersom Leader Urnära inte fick finansiering från EU 2014–2020. Stödet har sökts av såväl ideella som ekonomiska föreningar, samfälligheter, bygdebolag och stiftelser som verkar i Umeås många byar. Genom landsbygdsstödet har lokala krafter skapat nya mötesplatser, genomfört förstudier, utvecklat samverkan och ordnat olika arrangemang. Trots att det nya leaderområdet Idériket Umeåregionen 2030 nu startat så kommer landsbygdsstödet fortsätta att delas ut.

Bra komplement till leader

– Landsbygdsstödet och leader fyller olika funktioner, där leader handlar om större, strukturella förändringsprojekt och landsbygdsstödet om mindre och enklare projekt. Därför ser vi att leader och landsbygdsstödet kan komplettera varandra fantastiskt bra, säger Jennie Bergvall Kalén, landsbygdsstrateg, Umeå kommun.

Mer information

Mer information om att söka landsbygdsstödet tillgängliggörs inom kort på www.umea.se/landsbygdsstod.  

Mer information om Umeåregionens leaderområde och möjligheter att söka leaderstöd: www.ideriket2030.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Sidan publicerades