Äventyrsparken i Rödåsel

Rödåbygden både syns och hörs

Tio kilometer norr om Tavelsjö ligger Rödåsel, en ort som trots sin blyg­samma storlek erbjuder många aktiviteter och möjligheter. Här verkar föreningen Rödåbygdens IK, som via Umeå kommuns riktade landsbygdsstöd har skapat ännu fler aktiviteter för bygden.

– Det är de boendes engagemang som är den möjliggörande faktorn för att det ska hända saker ute på landsbygden, förklarar Alf Söderlund, ordförande i Rödåbygdens IK och bosatt i Rödåsel.

Rödåbygdens IK är en driftig och företagsam förening som engagerar sig i många frågor utöver idrott. I tre olika projekt finansierade genom Umeå kommuns landsbygdsstöd Stöd till lokalt ledd utveckling (LLU), har föreningen på olika sätt bidragit till aktiviteter och gemenskap i hela bygden.

Utveckling på eget initiativ

I skogen mittemot Rödåsels bensinmack ligger äventyrsparken. Här finns bland annat motionsspår, skidspår, hinderbana, mountainbikebana och en grillplats. Genom projektet ”Orientera i äventyrsparken” fick föreningen medel från LLU-stödet för att anlita en kartspecialist som tog fram en orienteringskarta över området kring äventyrsparken.

– Med orienteringskartan ville vi skapa ytterligare en aktivitet här i området och möjliggöra för ännu fler boende och besökare att komma ut och röra på sig, berättar Alf Söderlund, ordförarande i både Rödåbygdens IK och Bygderådet Umeå.

Kartan kan laddas ner från Rödåbygdens Facebooksida ”Vi som gillar Rödåbygden”, vilket gör att vem som helst kan skriva ut den eller orientera direkt från mobilen. Orienteringskontrollerna ska bytas ut var fjortonde dag för att hålla orienteringen aktiv.

– Orienteringskartan har också uppmärksammats av andra föreningar som hört av sig om att de vill göra något liknande, säger Alf.

Ny mötesplats för friluftslivet

Med projektet ”Ökad livskvalitet”, som också finansierats via LLU-stödet, ville föreningen med hjälp av en grillplats och ett vindskydd skapa en plats som både vandrare om sommaren och vinterns skoter- och skidåkare kan använda. Tanken var att stugan skulle placeras vid skoterleden som går längst med Vindelälven, men då placeringen inte var tillräckligt förankrad fick man leta efter en annan plats att ställa grillstugan på. De har nu hittat en ny vacker och hög plats nära älven. Grillstugan står färdigbyggd på Alfs tomt i väntan på att bli ditflyttad under sommaren. Alf hoppas att stugan ska nyttjas flitigt både på sommar- och vinterhalvåret av förbipasserande, men även av ungdomarna i bygden.

Betydelsen av ungt engagemang i bygden

I Rödåsel är flera barn och unga engagerade i bygdens utveckling. Ungdomsgruppen i Rödåbygdens IK har genom det pågående projektet ”Ungdomsinitiativ” beviljats 27 000 kronor från LLU-stödet för att under året anordna aktiviteter för bygdens unga. Ungdomarna har själva ansvarat för att skriva ansökan som Rödåbygdens IK sedan skickat in. Det är också ungdomarna själva som ansvarar för utförandet av projektaktiviteterna och på schemat står bland annat tältning och klättring i berg med sele.

För ungdomsgruppen är stödet viktigt för att som ung på landsbygden få tillgång till fler aktiviteter i närområdet. Ungdomsinitiativet i Rödåsel blir även ett sätt att introducera och engagera de unga i bygdens utveckling, så att äldre initiativtagare kan ge vidare stafettpinnen och så att de unga ska vilja ta emot den.

– I Rödåsel finns det ett generellt starkt engagemang, men det måste även finnas ett par eldsjälar som orkar ta tag i saker. Då är det även viktigt att ungdomarna är med så att vi kan upprätthålla ett engagemang i bygden, påpekar Alf.

En bygd som tänker långsiktigt

Alf förklarar att utveckling på landsbygder bygger på att det finns ideell arbetskraft som kan sätta projekten i verk och för det krävs en stor insats från invånarna.

– I de byar där det finns människor som tar tag i saker kan man se att det händer mycket, men på andra platser behöver man kanske mer stöttning för att komma igång, menar Alf.

I Rödåsel kommer det fortsätningsvis att hända mycket. Näst på tur står exempelvis en cykel- och vandringsled mellan Tavelsjö och Vindeln och en ny stig kring Hundsjön. En linbana som ursprungligen var tänkt för Äventyrsparken kommer i stället att sättas upp vid badet.

Äventyrsparken i Rödåsel nyttjas av många och till hösten satsar Rödåbygdens IK på att fortsätta anordna orienterings­träning både för sommar-, vinter- och nattorientering. Unga i bygden saknar dock ett fotbollslag och vill gärna få till ett blandlag med killar och tjejer. Kanske är det nästa steg för ungdomarna i bygden?

Vi frågar Rödåbygdens IK...

Hur skulle ni beskriva Rödåsel med tre ord?

Gemenskap, frihet och natur.

Vad skulle ni sakna mest om ni flyttade från Rödåsel i morgon?

Gemenskapen som finns här.

Vilka smultronställen i Rödåsel kan ni tipsa om?

Cykelbanan i äventyrsparken och Glassbonden i Selet som säljer egenproducerad glass!

Mer information

Sidan publicerades