Barn springer mot ett hus på en gång över en gräsmatta.

Satsa på lokal utveckling med Leader i Umeåregionen

Med Leader kan du föra fram idéer om lokal utveckling, engagera dig och söka pengar för ett projekt i ett leaderområde. Det handlar om att utveckla platsen där du bor utifrån lokala förutsättningar. Bor du på en plats med mindre än 20 000 invånare kan du vara med. Vi vill ha med dig i den här satsningen i Umeåregionens kommuner.

Bjurholm, Nordmaling, Robertsfors, Umeå, Vindeln och Vännäs kommuner krokar nu arm och ansöker tillsammans med aktörer från ideell och privat sektor om att bilda ett leaderområde. Leader är en metod för lokal utveckling som används i hela Europa och som grundar sig i tanken att utveckling genomförs mest effektivt och hållbart genom dem som bor och verkar i ett område. Genom ett leaderområde kan föreningar, företag och organisationer söka pengar för att förverkliga idéer och projekt som leder till lokal utveckling på landsbygden.

Hjälp oss med en gemensam strategi

För att kunna bilda ett leaderområde så behöver aktörer från ideell, privat och offentlig sektor samlas kring en lokal utvecklingsstrategi: en leaderstrategi. Den ska vara framtagen genom breda och demokratiska processer, så att de som bor och verkar i området får chans att föra fram vad som är viktigt hos dem. Att påverka leaderstrategins innehåll är viktigt, inte minst för att det är den som sedan bestämmer vilka slags insatser och teman det senare går att söka stöd för.

Nu behöver vi din hjälp för att ta fram en leaderstrategi som skräddarsys för Umeåregionen och som visar just våra behov. Hur vill du att din plats ska utvecklas? Vilka områden behöver vi fokusera på för att skapa attraktiva platser, konkurrenskraftiga verksamheter, nya företag och fler jobb på landsbygden? Vilka styrkor och utvecklingsmöjligheter finns hos just oss?

Under våren och sommaren kommer kommunerna tillsammans med den ideella föreningen URnära att bjuda in till dialoger och workshops för att få inspel till leaderstrategin. Strategin blir vår ansökan om att bilda leaderområde och skickas sedan in till Jordbruksverket i oktober för beslut.

Kontakt

Hör av dig till oss! Du kan redan nu kontakta din kommun eller föreningen URnära för att visa intresse eller för att tipsa om föreningar, organisationer och företagare som borde involveras i processen. Mejla eller ring:

Kontaktperson i Umeå kommun:

Jennie Bergvall Kalén
utvecklingsstrateg för landsbygdsfrågor
090 16 14 74
jennie.bergvall.kalen@umea.se

Föreningen URnära:

info@urnara.se

Sidan publicerades