Bild

Håkan Iseklint, ordförande i Skeppsviks Skärgårdsförening, vid den nya båtnerläggningsrampen.

Skärgårdsföreningen vill skapa fler mötesplatser i Skeppsvik

Skeppsviks Skärgårdsförening är en utvecklande kraft i bygden som har beviljats medel från Umeå kommuns Stöd till lokalt ledd utveckling för ett flertal projekt.
– Vi hade inte möjlighet att finansiera alla våra projekt själva, så när vi upptäckte LLU-stödet så lämnade vi in fyra projektansökningar på en gång, berättar Håkan Iseklint, ordförande i Skeppsviks Skärgårdsförening.

I Skeppsvik, drygt en mil söder om Sävar, bor det cirka 100 permanentboende. Många hus används som sommar­boenden och under de varmaste månaderna ökar befolkningen med mer än det dubbla. Stora delar av den vackra skärgårdsmiljön ingår i naturreservatet Tavasten- Skeppsviksskärgården och längst ut på ön Bjuren finns nästintill orörd granskog. Till Skeppsvik kommer många besökare via båt, kajak och kanot för att uppleva området både på vatten och land. Andra kommer med bil eller cykel för att besöka Skeppsviks herrgård eller för att promenera i naturreservatet.

– Det har alltid kommit många turister till Skeppsvik. Vi i föreningen vill verka för att man ska kunna trivas här både som boende och besökare, säger Håkan Iseklint, ordförande i Skeppsviks Skärgårdsförening.

En förening med många järn i elden

Skeppsviks Skärgårdsförening arbetar med ett flertal projekt med målet att främja gemenskap och möjligheter i bygden. Föreningen har beviljats medel för totalt fyra projektansökningar från Stöd till lokalt ledd utveckling (LLU), ett av Umeå kommuns landsbygdsstöd.

– Vi hade inte möjlighet att finansiera alla våra projekt själva, så när vi upptäckte LLU-stödet så lämnade vi in fyra projektansökningar på en gång och fick alla beviljade, berättar Håkan.

Ett av projekten som redan är slutfört har gått ut på att förbättra den dåvarande båtnerläggningsrampen, eftersom det saknades en välfungerande iläggningsplats för båtar i Skeppsvik. Arbetet genomfördes av föreningens medlemmar tillsammans med lokala entreprenörer.

– Den dåvarande iläggningsplatsen var gjord av rullgrus vilket försvårade nedläggningen, men med vår nya ramp kan alla lägga ner sin båt utan att fastna, förklarar Håkan.

Projekt som gynnar både boende och besökare

Ett projekt som pågår just nu handlar om att återskapa en småbåtskaj i Skeppsvik med syftet att främja den marina besöksnäringen och skapa större möjligheter till möten och umgänge för såväl boende som besökare. Den planerade kajen med tillhörande flytbrygga är tänkt att byggas i anslutning till Skeppsviks herrgård, vilka gått med på att upplåta mark för detta. En småbåtskaj skulle bidra till större angöringsmöjligheter och dessutom fungera som en ny samlings­plats.

– Vi i föreningen hoppas på att boende i bygden ska ha nytta av kajen och att det kan bli en samlingspunkt för hela Umeå, berättar Håkan.

Stor efterfråga på fler mötesplatser

Herrgården i Skeppsvik har minst sagt hjälpt till att sätta orten på kartan. Här bedrivs restaurang, stuguthyrning, konferens, bröllop, festevenemang, midsommarfirande och omtyckta julbord. Precis som att boende i tätorten kan ta cykeln ner till stan en fredagskväll för att äta på restaurang, så kan Skeppsviksborna ta cykeln till herrgården. På så vis utgör herrgården en viktig knutpunkt och serviceplats för byborna. Skärgårdsföreningen har dessutom kunnat nyttja herrgården som möteslokal.

Samtidigt vill föreningen verka för att skapa fler viktiga punkter i byn. Förra året beviljades dom medel från LLU-stödet för att ta fram en lokal utvecklingsplan, eller byaplan som det också kallas, för att samla bygdens tankar kring utveckling.

– Vi frågade vad de boende saknade här och då framkom många önskemål kring en träningslokal och bygdegård, samt klättervägg och gymnastiksal för de yngre. Det efterfrågas även ett äldreboende så att de äldre som inte har möjlighet att bo kvar i sina hus kan flytta dit men ändå stanna kvar i området, berättar Håkan.

Projektidéer är det alltså inte ont om i Skeppsvik. Håkan hoppas nu att det ideella engagemanget bland boende och verksamma i Skeppsvik fortsätter att öka i framtiden.

Sidan publicerades