Ange alt-text; vad bilder föreställer.

Sök pengar till lokala utvecklingsprojekt i Umeåregionen

1 maj öppnar det nya leaderområdet Idériket Umeåregionen 2030 upp möjligheten att söka pengar för lokala utvecklingsprojekt. Projekt som beviljas stöd ska bidra till att göra Umeåregionens landsbygder ännu mer attraktiva för boende, verksamma, besökare och näringsliv.

Leader är en metod för lokal utveckling som innebär att ideell, privat och offentlig sektor jobbar tillsammans i ett partnerskap inom ett geografiskt avgränsat område, ett så kallat leaderområde. Grundtanken med leader är att utveckling genomförs bäst av dem som bor och verkar lokalt. Därför kan föreningar, organisationer och företag söka finansiering via leaderområden.

Idériket Umeåregionen 2030 är namnet på det nya leaderområdet som ska bedriva utveckling i Bjurholm, Nordmaling, Vindeln, Vännäs, Robertsfors och Umeå kommun, exklusive Umeå stad. Leaderområdet har en projektbudget på cirka 37 miljoner kronor fördelat över EU-programperioden 2023–2027. Idériket Umeåregionen 2030 är ett av 40 leaderområden i Sverige och ett av flera hundratals i Europa.

Möjlighet att söka pengar

Arbetet att bilda ett nytt leaderområde för Umeåregionen har pågått ända sedan sommaren 2021. 1 maj blir det äntligen möjligt att söka pengar via Idériket Umeåregionen 2030 för lokala utvecklingsprojekt. Ansökan börjar med en enklare intresseanmälan och därefter beslutar Idériket Umeåregionen 2030 om vilka idéer som kan gå vidare till en formell ansökan i Jordbruksverkets ansökningssystem.

På Idériket Umeåregionens webb finns information om vilka steg som gäller för att söka stöd. Där finns också en checklista som kan användas som hjälp för att förbereda sin projektidé och intresseanmälan på bästa sätt. Intresseanmälningar kan skickas in fram till 31 maj.

Medarbetare till leaderkontoret

Den ideella föreningen som är själva organisationen i Umeåregionens leaderområde har nyligen rekryterat en verksamhetsledare och söker nu en projektutvecklare att stärka upp leaderkontoret med. Verksamhetsledaren och projektutvecklaren kommer tillsammans jobba nära idébärare och projektägare och stötta såväl idéer som projekt i leaderområdet. Teamet jobbar dessutom nära föreningens styrelse som består av landsbygdsintresserade representanter från Umeåregionens föreningar, företag och kommuner. Föreningen har i sin tur breda nätverk och samarbetar såväl lokalt som regionalt, nationellt och på europeisk nivå.

Sidan publicerades