Bild1

Sök stöd för att arrangera aktiviteter för barn och unga i sommar

Fram till den 15 maj kan föreningar söka stöd för att arrangera aktiviteter riktade till barn och ungdomar under sommarlovet 2021. En spridning av aktiviteter i hela kommunen och inom flera olika områden uppmuntras.

Umeå kommun jobbar för att unga på landsbygden ska ha möjlighet till delaktighet, inflytande och för att alla barn ska få möjlighet till att göra roliga saker på lovet. Nu finns möjligheten att söka pengar för att ordna gratis lovaktiviteteter för barn och unga i byarna under sommaren. En spridning av aktiviteter i hela kommunen uppmuntras och inom flera olika områden som exempelvis kultur, friluftsliv, idrott med mera.

För att kunna beviljas medel så ska aktiviteterna vara kostnadsfria samt öppna för alla att delta. Aktiviteterna ska rikta sig till barn och unga mellan 6 och 15 år i Umeå kommun. Exempel på kostnader som kan ges ersättning för är lokalkostnad, förbrukningsmaterial, information och marknadsföring.

Sista ansökningsdag för lovpengar är den 15 maj.

Föreningar och andra utvecklingsaktörer på landsbygden kan också ansöka om Stöd till lokalt ledd utveckling (LLU-stöd) för att genomföra projekt, aktiviteter och insatser som gynnar bygden och som bidrar till just lokal utveckling. Stödet söks löpande och med ett maxtak på 35 000 kronor per projekt.

Läs mer och ansök om LLU-stödöppnas i nytt fönster

Sidan publicerades