Vindskydd och grillplats på toppen av pulkabacke

Det färdiga vindskyddet och grillplatsen på toppen av pulkabacken i Sörmjöle. Fotograf: Alexander Håkansson.

Sörmjöle bygger pulkabacke med landsbygdsstöd

Sörmjöle är en av kommunens kustpärlor som har blivit en populär inflyttningsort för barnfamiljer. Idrottsklubben i byn såg ett behov att satsa på fler lättillgängliga utflyktsmål. Nu har byns pulkabacke utvecklats till en samlingsplats för bybor året runt, med hjälp av kommunens landsbygdsstöd.

Två mil söder om Umeå ligger Sörmjöle, en kustby som är under stor förändring. Här byggs många nya hus och inflyttningen är stor, framför allt bland barnfamiljer. Det var också befolkningsökningen och det ökade antalet barn som gjorde att byns idrottsklubb, Sörmjöle IK, såg ett behov av att förbättra tillgången till utflyktsmål i närområdet. När klubben fick höra talas om Umeå kommuns landsbygdsstöd, Stöd till lokalt ledd utveckling (LLU-stöd), tog de tag i saken.

Nu har folk insett att det finns saker man kan göra som det går att söka pengar för, så nu tror jag det kommer att ske oftare.

Satsningen kom att ske på byns pulkabacke som länge utgjort ett centralt utflyktsställe för barnfamiljer under vintertid, inte minst tack vare närheten till eljusspåret. Pulkabacken har dock saknat förutsättningar att nyttjas året runt och därför ansökte Sörmjöle IK pengar från landsbygdsstödet för att ordna ett ordentligt vindskydd samt bänkar och grill­platser. Tanken var att locka fler bybor till backen.

– Vi fick reda på att man kunde söka pengar till projekt och fick en idé om att fixa till pulkabacken och göra den till ett bättre utflyktsmål, berättar Alexander Håkansson, engagerad i föreningen och huvudansvarig för projektet.

Projektarbetet blev en trevlig aktivitet

Sörmjöle IK sökte och beviljades stöd för två projekt om 35 000 kr vardera. Pengarna användes till att köpa en byggsats till vindskyddet och material till bänkar och grillplatser. På toppen av pulkabacken finns nu både ett vindskydd, bänkar för vuxna och barn samt en grillplats. Dessutom har ytterligare en grillplats placerats i mitten av backen. Alexander berättar att föreningen är väldigt nöjda med resultatet och att själva projektgenomförandet också blev en trevlig aktivitet och ett sätt att skapa mer gemenskap i byn.

– Själva byggandet var roligt. Vi samlade ihop ett gäng på 4–5 familjer som hjälptes åt. Första dagen vi byggde sken solen och det var jättetrevligt, förklarar han.

Ett lyft för byn

Projekten har inneburit ett tydligt lyft för pulkabacken och hela byn. Speciellt under sommaren har backen använts i större utsträckning än tidigare eftersom det nu går att åka dit och grilla. Vindskyddet och grillplatsen har fått stor uppskattning bland boende och inte minst bland ungdomar som nu gärna träffas uppe på pulkabacken för att umgås.

– Vi har sett väldigt bra reaktioner från folk, många tycker det jättekul. Det verkar även som att ungdomarna i byn uppskattar det, berättar Alexander.

Tänt en gnista för framtiden

Alexander menar att projekten fått en större påverkan på byborna än resultatet i sig, eftersom invånarna nu ser vad som går att åstadkomma och att det finns stöd att söka för sina idéer. Han tror att det har tänt en gnista bland byborna att göra fler liknande satsningar i framtiden.

– Nu har folk insett att det finns saker man kan göra som det går att söka pengar för. Nu när man har kommit fram till det så tror jag att det kommer att ske oftare, säger Alexander.

Sök landsbygdsstöd

Har du en idé för hur din by kan bli en ännu bättre plats att bo på?

Sidan publicerades