Någon doppar sina fötter i vatten vid badplats.

Kommunen beviljar föreningar stöd för att gynna lokalt ledd utveckling på landsbygden. Bland andra får Rödåbygdens IK och Kassjö IF stöd för att göra lokala badplatser mer tillgängliga och attraktiva.

Stöd främjar utveckling på landsbygden

Flera föreningar och utvecklingsgrupper har beviljats stöd från kommunen för att gynna lokalt ledd utveckling (LLU-stöd), ett av Föreningsbyråns stöd riktat till föreningslivet på landsbygden i Umeå kommun.

Stödet ska öka möjligheter att genomföra projekt och aktiviteter som gynnar bygden och bidrar till lokal utveckling. Stödet ska därmed bidra till ett eller flera utpekade målområden i kommunens program för hållbar landsbygds­utveckling.

Beviljade stöd:

  • Rödåbygdens IK får 12 000 kronor till en förstudie som ska undersöka och ta fram konkreta förslag på hur byns badplats Hundsjön kan anpassas och göras mer tillgänglig för personer med funktionsvariationer. Projektet sker i samverkan med funktionsrättsorganisationer.
  • Stöcksjö Idrottssällskap får 35 000 kronor för att ordna grillplatser, bänkar, bord och vindskydd för socialt umgänge och gemenskap på en aktivitetsyta som föreningen har ställt i ordning tidigare. Aktivitetsytan erbjuder skatepark, multi­arena, utegym, rörelsebanor, pumptrack, isbana, pulkabacke och boulderrocks, och ska uppmuntra till spontan­idrott.
  • Tavelsjö–Rödåbygdens utveckling får 19 000 kronor respektive 10 000 kronor för två olika projekt. Det första handlar om att stärka samverkan mellan byarna Österbacka, Gravuå och Avunda och angränsande byar. Kommunikation mellan byarna ska förbättras genom att röja stigar, ordna en bro över Hjuksbäcken, planera för ett gemensamt skidspår och genomföra gemensamma arrangemang. Det andra projektet innebär att arrangera en veterantraktorutställning med livemusik i Tavelsjö under sommaren.
  • Holmöjazzens vänner får 16 250 kronor för att finansiera en extra färjetur till och marknadsföring av festivalen Holmön Seajazz 2022. Festivalen har ordnats på Holmön i över 30 år och lockat besökare från hela länet.
  • Föreningen Kultur och människa får 35 000 kronor för att belysa biosfärområde Vindelälven-Juhttátahkka som delar av Umeås landsbygd ingår i. Möjligheter för hållbar framtid på landsbygden ska lyftas fram med en vision för det framtida postfossila och klimatneutrala biosfärområdet. En mobil utställning ska tas fram och besöka platser längs med Umeälven.
  • Holmöns hembygdsförening får 20 500 kronor för att ordna en fotoutställning om renskötsel på Holmön. Utställningen ska belysa hur det är att bedriva renskötsel i dag, vad som utmärker Holmöarna i det sammanhanget och varför det är värt ansträngningen att frakta hundratals renar via färja till en plats en mil ut i havet. Utställningen ska invigas med vernissage och erbjuda besökare enskilda visningar.
  • Kassjö IF får 35 000 kronor för att förbättra Kassjös badstrand så att den blir än mer tillgänglig och attraktiv för besökare, till exempel genom att köpa in en flytbrygga, rusta upp parkeringen och fixa en lekställning för barn.

Beslut om stöd har fattats med delegation och kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott har godkänt redovisning av beslutet.

Sidan publicerades