Ange alt-text; vad bilder föreställer.

Stöd till fortsatt utveckling på Norrbyskär

Stiftelsen Norrbyskärs museum får en halv miljon kronor av Umeå kommun 2023 för att fortsätta informera, ge service och utveckla Norrbyskär. Det ska säkra att ön fortsätter att utvecklas som en besöksdestination, också under tiden saneringsarbete pågår på ön.

Norrbyskär är ett uppskattat besöksmål med en unik kultur- och industrihistoria. I dag pågår omfattande sanering av föroreningar efter sågverksepoken på ön. Det påverkar boende, verksamheter och besöksnäring, men ger också andra förutsättningar och möjligheter när arbetet är klart.

Det pågår samtidigt ett utvecklingsarbete för att stärka Norrbyskär som besöksmål, skapa nödvändig infrastruktur och service för att erbjuda besökare upplevelser och aktiviteter, skapa intresse och visa upp öns historia. I det arbetet är Norrbyskärs museum i dag ett nav och den enda aktören som ger service och arbetar med marknadsföring. För att undvika negativa konsekvenser av saneringen och fortsätta arbetet att göra Norrbyskär attraktivt för besökare ger kommunen ekonomiskt stöd till Norrbyskärs museum, enligt beslut av kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott.

Umeå kommuns näringslivsavdelning samordnar flera olika insatser från kommunen för att stärka Norrbyskär, utöver saneringsarbetet bland annat planer på skyltning, angöringsplatser och fortsatt färjetrafik till ön. Näringslivsavdelningen får också i uppdrag att skriva ett avtal med Norrbyskärs museum, hålla kontakt med museet och övriga aktörer och stämma av utvecklingsarbetet.

Sidan publicerades