Ange alt-text; vad bilder föreställer.

En av stugorna på friluftsområdet Stora stenen i Överboda.

Stora stenen – ett friluftsområde i ständig utveckling

I Överboda finns både förskola, skola och affär. Men den mest omtalade mötesplatsen är friluftsområdet Stora stenen, som nu blomstrar mer än någonsin.
– Platsens styrka är att den nyttjas av flera olika målgrupper. Vi har många förfrågningar från större sällskap just nu, berättar Paavo Lundqvist, ordförande i Föreningen Stora stenen.

I Överboda, två mil nordväst om Umeå, har friluftsområdet Stora stenen vuxit fram sedan tidigt 2000-tal. Tack vare många timmars ideellt arbete och flera olika finansiella stöd är Stora stenen idag ett populärt utflyktsmål som många människor kan njuta av. Här finns grillplatser och vindskydd, övernattningsstugor att hyra, klätterställning, gungor och en pulkabacke på vintern.

Paavo Lundqvist är ordförande i Föreningen Stora stenen, den förening som förvaltar och sköter om friluftsområdet. Han har länge fungerat som projektledare och är en av många drivande krafter som kontinuerligt, passionerat och entusiastiskt utvecklat Stora stenen till vad det är i dag.

– Vi har lagt stor vikt vid att tillgänglighetsanpassa besöksmålet så att som många som möjligt ska kunna njuta av den fina naturen här, berättar Paavo.

Ristningar gav ringar på vattnet

Paavo har inte bara vart med och skapat friluftsområdet Stora stenen – han är också den som först upptäckte de ristningar som finns på det stora flyttblock som gett området sitt namn. Ristningarna tros vara från medeltid eller sen medeltid, och efter upptäckten så har området utvecklats allt eftersom.

Det började med att nyfikna bybor ville följa med Paavo för att titta på avbildningarna på den stora stenen. Ordet spreds snabbt och allt eftersom grupperna blev större började Paavo erbjuda hamburgegrillning och kaffe med sina guidningar. Men när Paavos fru gick bort år 2008 stannade utvecklingen av friluftsområdet av, och Paavo behövde tid för att landa i den nya verkligheten.

– Sedan började jag tänka att, ska jag sitta här och bli gammal och inte ha något att göra? Nej, jag ska fortsätta utveckla Stora stenen ordentligt! Det var då jag bestämde mig för att bilda föreningen, berättar Paavo.

Att bilda ett kärngäng som kan stötta och peppa varandra och driva utvecklingen framåt är viktigt för att hålla drivet uppe.

Många bäckar små blev något stort

Till en början kontaktades Umeå kommun för att få tips om vad som är bra att tänka på vid bildandet av en förening. I ett första skede bildades en ekonomisk förening, men när Paavo fick nys om att ideella föreningar kunde söka ekonomiskt stöd från Umeå kommun via Föreningsbyrån, avvecklades den första och en ideell förening bildades. Det var då som Föreningen Stora stenen föddes.

– Många bäckar små har lett till vart vi är idag. Vi fick driftbidrag för att hålla igång området och två gapakojor till skänks från fritidsförvaltningen. Men sen har vi vart duktiga på att söka större pengar för olika investeringar, berättar Paavo.

Föreningen har exempelvis sökt EU-medel via Leader för att göra leden upp till friluftsområdet farbar och tillgänglig. Med samma pengar kunde de också bygga en åttkantig grillstuga och ett litet kök, samt en sovstuga och en stor altan.

År 2020 tilldelades föreningen Umeå kommuns landsbygdsstöd, vilket bland annat kunde användas för att ordna informationstavlor och köpa virke för att bygga broar. En annan, kanske lite mer oväntad finansieringskälla, är XL Bygg i Umeå. Föreningen Stora stenen blev utvalda att ingå i en särskild satsning där företaget hjälpte till att bygga broar och göra leden upp till friluftsområdet farbar med fyrhjuling. Ett arbete som uppskattats motsvara cirka 200 000 kronor.

Platsen nyttjas av flera olika målgrupper

Efter att föreningen skapade en Facebook-sida för Stora stenen så har verksamheten blivit alltmer kommersiell med flera inslag av guidade turer och aktiviteter. Idag är det många som besöker friluftsområdet både sommar- och vintertid, och under pandemiåret 2020 hade Stora stenen cirka 2 000–3 000 fler besökare än vanligt.

Föreningen får också många förfrågningar från olika grupper som vill besöka området, exempelvis pensionärsgrupper, Scouterna och orienteringsklubbar. Även vinterbadare besöker Stora stenen för att ta sig ett dopp i den närliggande sjön vintertid. I området runt friluftsområdet går det också att åka längdskidor.

– Platsens styrka är att den nyttjas av flera olika målgrupper. Vi har många förfrågningar från större sällskap just nu, säger Paavo.

”Bilda ett kärngäng ”

En av utmaningarna med att utveckla Stora stenen har varit att engagera fler människor i föreningen. Det ligger mycket arbete bakom det populära fritidsområdet. Det har till exempel gått åt cirka 350 ton grus för att göra lederna farbara, något som krävt både arbetskraft och tillgång till fyrhjuling, släpvagn och traktor. Därför menar Paavo att det är klokt att göra en inventering av vilka förmågor och resurser som finns tillhands hemma i byn när man ska jobba med lokala utvecklingsprojekt. Att bilda ett kärngäng som kan stötta och peppa varandra och driva utvecklingen framåt tillsammans är viktigt för att hålla drivet uppe.

– Men sen måste man också ställa sig frågan om man kan genomföra det man vill med det underlag som finns, annars kan det gå trögt, konstaterar Paavo.

Letar efter nya förmågor

Paavo, som börjar närma sig 80-årsstrecket, har fortfarande många idéer och projekt på gång. I höstas lämnade han in en ansökan om bygdemedel för att kunna köpa en tippvagn och en bår om olyckan skulle vara framme i området. Varken brandkåren, ambulansen eller helikopter tar sig nämligen upp till Stora stenen idag.

Framöver planerar föreningen att satsa på mer verksamhet för ungdomar, där en yngre tjej i styrelsen, Sara Afvander, tagit initiativ till att arrangera aktiviteter under skolloven. Temat för aktiviteterna är friluftsliv och visionen är att möta barn och ungdomar från närområdet för att erbjuda en meningsfull fritid och skapa en känsla av sammanhang. Allt för att gynna ungdomars hälsa. Förhoppningen är att föräldrar och andra vuxna i Överboda vill ställa upp med sin expertis.

Att satsa på fler ungdomsaktiviteter går hand i hand med Paavos tankar om att hitta en efterträdare – någon som kan fortsätta utveckla Stora stenen så som han och styrelsen gjort under många år.

– Medan jag är pigg är det roligt att fortsätta, men vi behöver fler och yngre personer som tar arbetet vidare. Inget ska vara klart för då stannar det av. Stora stenen ska vara i ständig utveckling, säger Paavo.

Paavo Lundqvist, ordförande i föreningen och en av eldsjälarna bakom friluftsområdet Stora stenen.

Mer information

Sidan publicerades