Bild

Uppstartsmöte för producentnätverk i Umeåregionen

Umeå kommun har antagit mål om att öka andelen lokalproducerade och ekologiska livsmedel i kommunens verksamheter. Som en del i detta bjuds nu producenter från Umeåregionen in till ett digitalt möte för att tillsammans diskutera hur vi kan nå målen. Välkommen torsdag den 27 maj!

I februari 2020 antogs Umeå kommuns lokala miljömål av kommunfullmäktige. Miljömålen består av fem fokusområden: klimat, biologiskt mångfald, vatten, god bebyggd miljö samt giftfri miljö. För fokusområdet biologisk mångfald finns målsättningar om att öka andelen lokalproducerade samt ekologiska livsmedel inom kommunens egna verksamheter. Målet är att få till en ökning från cirka 25 till 50 procent fram till år 2025.

Som en del i miljömålsarbetet ordnar nu Umeå kommun ett uppstartsmöte riktat mot producenter inom kommunerna Bjurholm, Nordmaling, Vindeln, Vännäs, Robertsfors och Umeå. Syftet med mötet är dels att informera om målsättningarna att öka andelen lokalproducerade och ekologiska livsmedel inom de offentliga verksamheterna, men framförallt att lyssna in producenternas perspektiv och tankar kring hur vi kan jobba på bästa sätt för att nå målen. Förhoppningen är att mötet blir en början till ett producentnätverk i Umeåregionen.

Är du livsmedelsproducent inom Umeåregionen? Då är du varmt välkommen torsdag 27 maj!

Uppstartsmöte för producentnätverk i Umeåregionen

Var? Digitalt via Teams. Mötet spelas in.
När? Torsdag 27 maj, klockan 08.30–09.30
För vem? Producenter av livsmedel och grönsaker i kommunerna Bjurholm, Nordmaling, Vindeln, Vännäs, Robertsfors och Umeå

Program:

  • Presentation av Umeå kommuns mål om att öka andelen lokalproducerade och
    ekologiska livsmedel i offentliga verksamheter från 25 till 50 procent år 2025.
  • Hur jobbar Umeå kommun vid upphandlingen för att öka andelen
    lokalproducerade och ekologiska livsmedel?
  • Inspel och diskussion från de närvarande företagen

Anmälan

Mejla till peter.oystila@umea.se. Teamslänk skickas ut separat vid anmälan.

Inbjudan för spridning (pdf)

Sidan publicerades