Ange alt-text; vad bilder föreställer.

Byagruppen ÖGA (Österbacka – Gravuå – Avunda) har fått landsbygdsstöd för att ordna stigar och skylta det gemensamma området. Fotograf: Nathalie Näslund

Utveckla din by med kommunens landsbygdsstöd

Nu kan föreningar på landsbygden åter igen söka Umeå kommuns landsbygdsstöd. Stödet finns till för att underlätta och stötta lokala initiativ som gynnar bygden och bidrar till lokal utveckling. Stödet söks löpande under året och omfattar max 35 000 kronor per projekt.

Verkar din organisation på landsbygden, det vill säga utanför Umeå tätort, Sävar, Holmsund, Obbola och Hörnefors? Vill ni ordna aktiviteter och satsningar som stärker byns gemenskap och attraktivitet? Tveka inte att söka Umeå kommuns populära landsbygdsstöd. Det går att söka upp till 35 000 kronor per projekt och stödet söks löpande under hela 2023.

Över 80 projekt på fem år

Landsbygdsstödet, Stöd till lokalt ledd utveckling, har funnits sedan 2018 och varit mycket uppskattat bland sökande. Många har lyft fram det positiva i att stödet är enkelt att söka och att det passar många, oavsett tidigare erfarenheter av projektarbete. Landsbygdsstödet rymmer både större och mindre satsningar och många gånger skapar projekt­aktiviteterna ringar på vattnet med fler idéer och stärkt självförtroende i föreningarna.

Totalt har över 80 projekt beviljats landsbygdsstöd åren 2018–2022. Projekten har handlat om allt från satsningar på friluftsliv, mötesplatser, sociala aktiviteter och förstudier till byaplaner för bygdens framtida utveckling.

Landsbygdsstödet förlängs i fem år

Landsbygdsstödet, som egentligen skulle utgå efter 2022, blev förlängt med ytterligare fem år efter ett beslut i kommun­styrelsens näringslivs- och arbetsutskott den 30 maj. Det innebär att föreningar och andra icke-vinstdrivande organisationer som verkar på Umeås landsbygd har möjlighet att söka stödet för lokala utvecklingsprojekt åren 2023–2027.

Bra komplement till leader

Samtidigt som landsbygdsstödet förlängts finns nu även möjlighet att söka pengar via leaderområdet Idériket Umeå­regionen 2030. Leader är en metod där privat, ideell och offentlig sektor arbetar tillsammans med landsbygds­utveckling i ett geografiskt område. Genom Idériket Umeåregionen 2030 kan föreningar, företag och organisationer söka pengar till utvecklingsprojekt som gynnar landsbygderna i Umeåregionen.

Leader, som oftast handlar om större, strukturella förändringsprojekt, är på så vis ett bra komplement till kommunens egna landsbygdsstöd som handlar om mindre avgränsade projekt och enklare insatser.

Sidan publicerades