Bild

Studio400, en glaskub på rådhustorget som kan bokas för att marknadsföra projekt, aktiviteter, historier eller platser.

Var med och fira Umeå 400 år i byarna

När Umeå fyller 400 år är det inte bara staden som är inbjuden att vara med. Umeås landsbygd är en självklar och viktig del av Umeås historia och utveckling. Föreningar i byar och tätorter utanför staden uppmuntras därför att vara en del av firandet. Dessutom finns pengar att söka för lokala initiativ, arrangemang och aktiviteter.

I år fyller Umeå 400 år och det kommer firas med en rad festligheter och arrangemang. Alla Umeåbor bjuds in att vara delaktiga i jubileumsfirandet som pågår under hela 2022. Även fast det är staden Umeå som fyller år så ska jubileet firas gemensamt och röra kommunens alla geografier. Därför uppmuntras lokala initiativ på landsbygden och i tätorterna utanför staden särskilt, så att firandet blir synligt i hela kommunen. Landsbygden är en självklar och viktig del av Umeås historia och utveckling och det är just blandningen av stad och land som gör Umeå speciellt för många.

Vill din by eller byaförening vara en del av jubileet? Kanske vill ni lyfta fram någon historisk händelse som format er by, berätta hur era framtidsvisioner ser ut, eller kanske ordna ett arrangemang? Möjligheterna är många och det finns pengar att söka.

Sök stöd för dina idéer

Ideella föreningar i hela kommunen kan söka ett tillfälligt 400 års-stöd för att ordna aktiviteter, arrangemang, projekt och initiativ som en del av jubileumsfirandet. Det går att söka pengar både för en helt nytt projekt eller för att förstärka ett befintligt evenemang eller aktivitet. Föreningen som söker stödet ska vara registrerad i Umeå kommuns föreningsregister och arrangemanget vara öppet för alla.

Sista dagen att söka 400 års-stödet är den 15 maj för aktiviteter som genomförs under hela 2022.

Arrangemang och projekt kan till exempel knyta an till något av de teman som har tagits fram för jubileet:

  • älvslandskapet
  • blicka mot framtiden
  • cirkulär ekonomi och hållbarhet
  • demokrati
  • staden Umeå fyller år
  • Umeå ur ett historiskt perspektiv

Precis som tidigare år är det dessutom möjligt att söka stöd från Umeå kommuns landsbygdspeng för projekt som gynnar bygden och bidrar till lokal utveckling. Landsbygdsstödet kan även sökas för att genomföra arrangemang och aktiviteter med koppling till 400 års-jubileet. Landsbygdsstödet söks löpande under hela 2022.

Var med och berätta om ditt Umeå

Förutom möjligheten att ordna arrangemang och aktiviteter som en del av 400 årsfirandet bjuds alla in att bidra med sina berättelser om Umeå. Kanske vill du lyfta fram en personlig berättelse om staden eller landsbygdens betydelse för dig? Eller vilka förväntningar och visioner du har för det framtida Umeå? Kanske vill din byaförening lyfta fram en spännande lokal berättelse eller historisk händelse som format er by? Tillsammans kan dina och andras berättelser skapa en tidsbild av Umeå 2022 och bli Umeåbornas hälsning till framtiden.

Studio400 hjälper till med marknadsföringen

En annan möjlighet är att boka glaskuben på rådshustorget som går under namnet Studio400. Studion kan användas för att exempelvis lyfta fram och synliggöra platser, besöksmål, event eller idéer. Varför inte marknadsföra byn du bor och verkar i? Glaskuben hjälper till att uppmärksamma och väcka nyfikenhet och kan bidra till nya spännande samtal och möten.

Låter det intressant? Läs mer om Umeå 400 år och kontakta projektkontoret här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Välkommen att vara en del av jubileumsfirandet!

Sidan publicerades