Person tittar på utsikten från en bergstopp.

Fotograf: Kristoffer Pettersson

Vem brinner för lokal utveckling?

Känner du någon som brinner för lokal utveckling i Bjurholm, Nordmaling, Robertsfors, Umeå, Vindeln eller Vännäs? Kanske en företagare eller en eldsjäl som är en fena på att samarbeta för bygdens bästa? Ta chansen att senast 30 september nominera till ett viktigt styrelseuppdrag för Umeå­regionens leaderområde – en ny arena för lokal utveckling.

Styrelseuppdraget gäller Idériket Umeåregionen 2030, föreningen för Umeåregionens kommande leaderområde. Vad är då Leader? Jo, en metod där privat, ideell och offentlig sektor arbetar tillsammans för lokal utveckling som ska vara i ett geografiskt avgränsat område, ett så kallat leaderområde. Den här metoden används i hela EU och grundar sig i tanken att lokal utveckling sker mest effektivt och hållbart av de som bor och är verksamma i ett område. Genom ett leader­område kan föreningar, företag och organisationer söka pengar till lokala utvecklingsprojekt.

Den ideella föreningen Idériket Umeåregionen 2030 (tidigare URnära) har tillsammans med Umeåregionens kommuner och andra aktörer inom ideell, privat och offentlig sektor arbetat under ett år med att bilda ett leaderområde. I somras kom det efterlängtade beskedet från Jordbruksverket att Umeåregionen, som ett av 40 områden i Sverige, får bilda leaderområde för EU-programperioden 2023–2027. För detta får området en budget på över 37 miljoner kronor från vilket föreningar, organisationer och företag kan söka pengar. Det tänkta leaderområdet omfattar Bjurholm, Nordmaling, Robertsfors, Umeå, Vindeln och Vännäs kommuner (med undantag från Umeå stad) och kommer heta Idériket Umeåregionen 2030.

Mer om nomineringen

Under september kan du nominera en person till styrelsen för Idériket Umeåregionen 2030, som är föreningen för det nya leaderområdet. Styrelsen har ett viktigt uppdrag i att se till att målen i Idériket Umeåregionens lokala utvecklings­strategi genomförs. Den här strategin ska styra inriktningen på leaderarbetet och vilka projektidéer som kan få stöd från leaderområdet. Styrelsen har alltså ett stort och spännande uppdrag som kan ge stor utvecklingskraft för Umeå­regionens landsbygder.

Den blivande styrelsen består av 18 ledamöter från ideell, privat och offentlig sektor från kommunerna i området. Totalt handlar det om sex ledamöter från varje sektor. Vem som helst kan nominera till ideell och privat sektor, medan kommunerna själva utser de personer som ska företräda den offentlig sektorn.

Har du en idé om vem som skulle passa som handen i handsken för uppdraget? Kanske känner du en person som brinner för lokal utveckling och som har både kunskap och nätverk till nytta för leaderområdet? Nominera gärna den personen! Du kan nominera till ideell och privat sektor fram till 30 september genom en digital enkät Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Läs mer om vilka uppdrag som går att nominera till i detta nomineringsunderlag , 189.2 kB, öppnas i nytt fönster. eller besök Idériket Umeåregionens webb Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Frågor?

Tveka inte att höra av dig till valberedningen:

Mikael Berglund
070-559 71 84
mikael.berglund@umea.se

Henric Jakobsson
070-214 35 21
jakobssonhenric@gmail.com

Britt-Louise Eriksson
070-301 34 90
Britt-Louise.Eriksson@vindeln.se

Olof Karlsson
070-301 93 47
olofksikea@gmail.com

Åsa Lindström
073-062 48 65
asa-lindstrom@telia.com

Niclas Bromark
070-551 43 11
niclas.bromark@rfsisu.se

Ronny Jonsson
070-565 54 24
ronny.jonsson.strom@hotmail.com

Mer information

Leader innebär att engagera sig i utvecklingen av sin bygd och kunna få stöd för sina utvecklingsprojekt. Leader är en metod där privat, ideell och offentlig sektor arbetar tillsammans i ett partnerskap för att bidra till lokal utveckling. Partnerskapet jobbar i ett geografiskt avgränsat område, ett så kallat leaderområde. I Västerbotten finns sen tidigare två leaderområden: Leader Lappland Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och Leader Skellefteå Älvdal Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Sidan publicerades