Bild

Vill du bli en del av Restaurangnätverket för hållbar utveckling?

Som en del av Umeå kommuns klimatarbete drivs Restaurangnätverket för hållbar utveckling, ett forum för restauranger och livsmedelsproducenter i Umeå med syfte att stärka omställningen till en hållbar restaurangbransch och besöksnäring. Det lokala och regionala perspektivet fått större fokus och nätverket söker nu fler lokala aktörer som vill vara en del av arbetet.

Umeå kommun driver Restaurangnätverket för hållbar utveckling, vilket tidigare gått under namnet Hållbara restauranger. Syftet med nätverket är att tillsammans arbeta för en restaurangnäring i mer hållbar riktning. Utbildning, kunskapshöjande nätverksträffar och utveckling är grundstenar i arbetet och i dag är 12 motiverade restauranger och skolkök medlemmar.

Inspiration och kompetensutveckling

Nätverket har årligen erbjudit sina medlemmar utbildning inom teman som hållbar mat, ekonomi och energi, miljö och klimat, sociala villkor och kommunikation. Restaurangerna har också erbjudits individuella nulägesanalyser och råd­givning. Under 2019 publicerade nätverket kokboken Mat & Klimat som belyser hållbarhetsutmaningar kopplade till matkonsumtionen. I boken delar medlemmarna med sig av sina bästa vegetariska recept och tips på hur en kan minska sitt matsvinn. Kokboken syftar till att inspirera till en mer hållbar matkonsumtion, men är också en dokumentation på det arbete som nätverket har gjort hittills. Under hösten 2020 blev kokboken rankad som nummer ett i världen i den internationella hållbarhetsrapport-tävlingen Hallbars Sustainability Reports Awards.

Större fokus på det lokala

Med stöd av bland annat Europeiska regionala utvecklingsfonden ska nu konceptet och arbetet med Restaurang­nätverket för hållbar utveckling utvecklas vidare, med ett större fokus på det lokala och regionala. Nätverket vill med detta värna om lokala aktörer och lyfta goda exempel inom restaurangbranschen och hållbar matproduktion i regionen. I denna utveckling eftersöks medverkan från fler lokala aktörer, gärna bland de som verkar på landsbygden eller i tätorter utanför staden.

Är du restaurangägare eller livsmedelsproducent och vill vara en del av nätverket? Tveka inte att höra av dig!

Sidan publicerades