En färgglad illustration som visar en stadsmiljö med byggnader, människor, träd, transportmedel, vägar och byggkranar

Projektinledning

Processen har inspirerats av designmetodik. Vi har utforskat, avgränsat och definierat utmaningar och utifrån det utvecklat förslag. Att öppet utforska och därefter och avgränsa i flera olika faser för att utforma rätt sak på rätt sätt har varit en framgångsfaktor för att etablera en logik och struktur för annars diffusa frågor.

Det projekt vi genomfört på Norra ön i Umeå har genererat mycket kunskap. För att fler ska ha nytta av det som gjorts, samt att dessa insikter inte ska försvinna från organisationen om nyckelpersonal byter arbete, har vi varit noga med att dokumentera arbetet. Den här guiden beskriver kortfattat processens steg och belyser de insikter som legat bakom våra vägval.

Double Diamond modellen är etablerad modell för designarbete som vår process är inspirerad av.

Double Diamond modellen är etablerad modell för designarbete som vår process är inspirerad av.

Vinnovas logotype
Sidan publicerades