En färgglad illustration som visar en stadsmiljö med byggnader, människor, träd, transportmedel, vägar och byggkranar

Steg 1: Omvärldsbevakning

För att ett projekt ska uppnå innovationshöjd krävs per definition omvärldsbevakning. Innan start behöver vi kartlägga vilka glapp som finns. Det är på det sättet vi förstår vad som verkligen är nya bidrag till kunskap och utveckling.

Input

 • Problembeskrivning

Vad

En innovation är något som är just nytt och nyttiggjort. Viktigt att poängtera är dock att det finns grader av nyheter – allt från befintliga idéer i nya organisationer, andra geografier till helt nya idéer i nya sammanhang. Omvärldsbevakning syftar till att identifiera vad som gjorts för att besvara liknande frågeställningar nationellt.

I det här steget får vi också möjligheten att identifiera potentiella luckor i kunskap och praktik. En gedigen omvärldsbevakning säkerställer att vi bygger vidare på framgångsfaktorer och undviker de fallgropar som våra kollegor runt om i Sverige belyst. Vi får med andra orden chansen att ”Stand upon the shoulder of giants” som uttrycket säger.

En omvärldsbevakning kan ske på flera olika sätt. Vi valde att genomföra en direktupphandling av konsulttjänster för detta. Konsulten kartlade projekt som hanterat frågeställningar som liknade de utmaningar vi stod inför. För varje relevant projekt besvarades följande frågeställningar:

 • Vad är syftet?
 • Hur beskrivs tillvägagångssättet?
 • Finns projektresultat? Om ja, vilka?
 • Hur kan kontakt ske?

Output

 • Rapport
 • Sammanställd projektbank

Tips

 • En omvärldsbevakning behövs tidigt. Den kan göras vid projektstart. Ett annat alternativ är att göra den redan i samband med ansökan om medel. På så sätt kan vi säkerställa att nya projekt verkligen täcker befintliga kunskapsluckor.
 • Oavsett om den genomförs externt eller internt är det till hjälp att definiera tidsram, tidsåtgång samt vilka frågeställningar som ska besvaras.
 • En risk är att omvärldsbevakningen, exempelvis i formatet en projektbank, endast blir en pappersprodukt som ingen läser. Gör en plan för hur den ska användas i organisationen.
 • Sätt upp ett konkret mål kring hur många kontakter med andra projekt ni ska etablera under arbetet med omvärldsbevakning.

Vinnova logotype
Sidan publicerades