Fastighetsförsäljningar

Bebyggda fastigheter som en gång använts för kommunala verksamheters behov eller andra typer av bebyggda eller obebyggda fastigheter och tomter som inte längre behövs för kommunens eget behov kan kan ibland säljas på den öppna marknaden. Dessa bebyggda fastigheter eller enstaka tomter med mycket attraktivt läge säljs då via mäklare för att nå ut brett till den öppna marknaden och alla typer av intressenter.

Här nedan kan du se vilka av kommunens fastighetsförsäljningar som är aktuella just nu.

Information om lediga småhustomter som kommunen säljer direkt till kund

Bebyggda fastigheter

Just nu finns inga försäljningar ute via mäklare.

Obebyggda tomter

Just nu finns inga försäljningar ute via mäklare.

Sidan publicerades