Kvarteret Tallkronon, Holmsund, flygbild

Holmsund, kvarteret Tallkronan

Fördelning av villatomter och byggrätter klar.

Lediga småhustomter, kvarteret Tallkronan – Lövöbacken

Alla villatomter inom kvarteret Tallkronan är fördelade till privatpersoner enligt kommunens rutin för nyexploaterings­områden genom lottdragning som skedde januari–april 2021.

Alla byggrätter inom kv.Tallkronan är markanvisade till företag enligt kommunens rutin för markanvisning
som skedde oktober 2020 – februari 2021. Umeå kommun har skrivit avtal med

  • Riksbyggen som ska bygga lägenheter
  • Vidden Bostad som ska bygga radhus.
Sidan publicerades www.umea.se/tallkronan