Kvarteret Tallkronon, Holmsund, flygbild

Holmsund, kv.Tallkronan

Fördelning av villatomter och byggrätter klart

Läs mer här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Alla villatomter inom kv.Tallkronan är fördelade till privatpersoner enligt kommunens rutin för nyexploateringsområden genom lottdragning som skedde januari-april 2021.

Alla byggrätter inom kv.Tallkronan är markanvisade till företag enligt kommunens rutin för markanvisning som skedde oktober 2020-februari 2021.

  • Tallkronan 1 är markanvisad till Riksbyggen som ska bygga lägenheter.
  • Pålroten 1 och Tallbarret 1 är markanvisad till Vidden Bostad som ska bygga radhus.Sidan publicerades