Umeå, Tavleliden Södra

Planarbetet för området Tavleliden södra har lagts ner.

Kommunen har under en längre tid jobbat för möjligheten att få fram fler småhustomter på Tavleliden. Just nu finns dock inte alla förutsättningarna för att komma fram i detta projekt varför planarbetet nu har avbrutits.

Kommunen har beslutat att i stället gå vidare med andra områden i Umeås närhet. Läs mer under Ersmark, Holmsund.

Sidan publicerades