Flygfoto över Klockarbäcken med aktuellt markområde markerat.

Klockarbäcken, Brännlandsberget

Typ av verksamhet

Industri, verksamheter, skogskluster. Bra logistikläge nära Västra länken

Tidsplan

Arbetet med en detaljplan har inte startat men kommunen har påbörjat utredningar inom området.

Tidplan presenteras senare.

Pris

Markpriset i området är ej satt

Områdesbeskrivning

Klockarbäcken Brännlandsberget ligger i nordvästra Umeå nära nya E12:an. Från Klockarbäcken Brännlandsberget finns det goda kommunikationsmöjligheter eftersom området ligger intill västra länken och E12, härifrån är det bara 6 kilometer till centrala Umeå.

Mer information om området kommer att presenteras senare.

Sidan publicerades