Karta som visar vart aktuellt område finns

Kvarteret Maskinen

Typ av verksamhet

Området är främst lämpligt för småindustri; exempelvis mindre tillverkning, bygg och installationsföretag och verk­städer. För området förväntar vi oss en byggrätt om minst 30 procent av tomtarealen.

Tidsplan

För närvarande pågår projektering inom detta område av cirka 13 500 kvadratmeter vilket ska resultera i en ny väg samt tre nya tomter. Ny väg i form av en gemensamhetsanläggning planeras att byggas under hösten 2020 för att skapa åtkomst till de nya tomterna.

Tomtstorlek

Från cirka 1 900 kvadratmeter upp till cirka 3 700 kvadratmeter.

Pris

Markpriset är 450 kronor per kvadratmeter.

De tre tomterna inom området är reserverade

Tomterna har, efter beslut i kommunstyrelsens planeringsutskott 22 september 2020, reserverats för följande aktörer:

Tomt 1: Otego AB

Lokalt företag som växer fort och nu är Sveriges största leverantör av en skönhetsprodukt för naglar. Har stort behov av placering i närhet av flyg och postcentral med anledning av webbutikens många leveranser. Hyr lokaler på Östteg i dag, som de nu vuxit ur samt ser stort behov av att samla sin verksamhet i en och samma lokal.

Tomt 2: SLC Invest AB (Lundqvist Gruppen Umeå)

Bedriver måleriverksamhet på Teg samt i hyrda lokaler runt om i Umeå. Finns stort behov av att samla sin verksamhet i en lokal. Planerar att bygga minst 1 200 kvadratmeter i två plan med verksamhetslokaler på markplan och kontor på övervåningen.

Tomt 3: Ronato Entreprenad AB och Briell Bygg AB

Upp till 1 800 kvadratmeter industrilokaler för butik och tillhörande verksamhet samt en del kontor. Den beskrivna projektidén möjliggör alternativa lokaler och en flytt av verksamheter från fastigheten Reparatören 15 på Teg.

Områdesbeskrivning

Östtegs industriområde ligger cirka 2,5 kilometer sydöst om Umeå centrum längs Norra Obbolavägen. Området omfattar totalt cirka 50 hektar där merparten är utbyggt. Området är enligt detaljplanen avsedd för småindustri­ändamål. Verk­samheter som finns här i dag är bland annat Postnord, Bygma och Skanska. Merparten av vägarna inom området är kommunala medan ett fåtal drivs som gemensamhetsanläggningar.

Sidan publicerades www.umea.se/maskinen