Flygfoto över Lövösundet

Lövösundet, Holmsund

Typ av verksamhet

Spårbunden verksamhet, industri och större etableringar.

Tidsplan

Planläggning pågår av ett 100 hektar stort industriområde med närhet till järnväg och hamn.

Läs mer om arbetet med detaljplanen

Pris

Markpriset är 250 kronor per kvadratmeter.

Områdesbeskrivning

Lövöområdet ligger i Holmsund utanför Umeå.

Sidan publicerades