Flygfoto över Överboda

Överboda industriområde

Typ av verksamhet

Småindustri, exempalvis mindre tillverkning, hantverk och lager.

Tidsplan

Utbyggnaden kommer att påbörjas vintern 2021.

Pris

Markpriset är 150 kronor per kvadratmeter

Områdesbeskrivning

Överboda ligger cirka 20 kilometer nordväst om centrala Umeå. I detaljplanen för Överboda by finns ett industriområde i byns östra del. Kommunen planerar nu att bygga ut den infrastruktur som krävs för att sedan kunna stycka av och sälja tomter för industriändamål.

Sidan publicerades