Södra ön

Typ av verksamhet

Kontor, småindustri, handel samt hotell. Byggnadernas gestaltning anses viktig.

Tidsplan

Kommande projekt, tidsplanen för utbyggnaden av området är osäker.

Pris

Markpriset är ej satt.

Områdesbeskrivning

Södra ön ligger mellan Umeå flygplats och köpcentrat Strömpilen, i närhet till sjukhus och universitetsområde och med bra kommunikationer. Detaljplanen skapar planmässiga förutsättningar inom området för verksamheter – främst kontor, småindustri och hantverk - samt hotell och besöksanläggning. Planen innefattar även Kolbäcksvägens anslutning till Ön.

Sidan publicerades www.umea.se/sodraon