Förskolan Böle färdigställd som tas snart i drift

Förskolan Böle vid byggslutet

Förskolan Böle

På Västteg har Förskolan Böle byggts. En förskola med åtta avdelningar och en vänlig, trygg och trivsam miljö för förskolans barn. Byggnaden är utformad som ett L, med en lång fasad mot Bölevägen som skyddar gården från buller och skapar en solig och trygg gård för barnen att leka på.

Ljusa rum

Byggnadsformen och dess fönsterplaceringar säkerställer också att mycket dagsljus når in i förskolans lokaler. Avdelningarna är rymliga och ljusa, med stora fönster och flera rum. Mellan avdelningarna kan barn från flera avdelningar mötas för dans, sagostunder eller utställningar.

Solceller på taket

För att passa sin omgivning är förskolans fasad utformad med naturliga material som trä och tegel i hög kvalitet. Förskolan har solceller på taket som utöver sin funktion också ger ett pedagogiskt värde redan för de yngsta barnen.

Lekytor för alla

Större delen av utemiljöns lekytor finns koncentrerade på tomtens södra sida. En gräsklädd del av slänten kan på vintern vid gott före fungera som pulkabacke. Lekutrustningen har inslag för både små och stora barn – lekhus, klätterställningar, sandlådor, gungor, balansslingor och mycket mer. Närmast förskolebyggnaden finns en lekyta som är anpassad för att kunna användas även av funktionshindrade barn.

Bärbuskar och odling

På förskolegården finns både bärbuskar och äppelträd planterade. En yta vid förskolebyggnaden är tänkt att kunna användas som plats för odling i lådor där barnen kan lära sig att odla egna grönsaker och växter. Bredvid odlingsytan finns förskolans utematsal där tre tallar och en pergola skyddar mot sommarens sol.

Om byggnaden

Adress
Furugränd 7B
904 33 Umeå
karta

Storlek
cirka 1 660 kvadratmeter bruttototalarea
12,2 kvadratmeter bruttototalarea per barn (17 barn per avdelning)
6 900 kvadratmeter behandlad markyta (exklusive byggnader)

Byggstart
Våren 2019

Byggslut
Hösten 2020

Kostnad
Cirka 60 miljoner kronor

Sidan publicerades