Tillfälliga parkeringsplatser

Under tiden markarbetena pågår kommer det att finnas sju tillfälliga parkeringar längs med Loftvägen för att vårdnadshavare ska kunna hämta och lämna barnen vid förskolan. På dessa parkeringar går det att parkera 30 minuter.

Sidan publicerades