Skissbild på Bullmarks nya skola

Bullmarks nya skola, skissbild (Sweco)

Bullmarks skola och förskola

Bullmarks skola och förskola har fått en ny byggnad på en närbelägen tomt som innehåller två förskole­avdelningar, förskoleklass till årskurs 3, fritidslokaler, en ny skolrestaurang med produktionskök samt lokaler för hemtjänsten.

Den befintliga skolbyggnaden renoveras och anpassas

När den nya byggnaden är klar flyttas verksamheten dit. Då börjar arbetet med att renovera den befintliga skol­byggnaden, som anpassas för årskurs 4–6. Den befintliga idrottshallen i anslutning till skolan kommer att rivas och ersättas med en ny idrottshall.

Preliminär tidsplan

Nya byggnaden stod klar senhösten 2021 (fas 1).

Anpassning av befintlig skola och idrottshall startas i januari 2022 och kommer att vara klar senhösten 2022 (fas 2).

Ny idrottshall och ombyggd skola i Bullmark (skissbild av Sweco)

Ny idrottshall och ombyggd skola i Bullmark (skissbild av Sweco)

Film om den nya skolan i Bullmark

Arkitektens ord om den nya skolan

Ladugårdslängans klassiska formspråk har varit utgångspunkten för den nya skolans gestaltning, med målsättningen att skapa en modern skolbyggnad med starka kopplingar till den lokala traditionella bebyggelsen. De stora dragen, form­språket och kulörerna har hämtats från denna tradition, men för att skapa en modern byggnad snarare än en pastisch har de förenklats. Bottenplanets traditionsenligt vitputsade del har till exempel översatts till en liggande röd panel som diskret bryter av mot den i övrigt stående panelen, och för att förtydliga byggnadens formspråk har den dominerande röda kulören på fasaderna även fått ge färg till taket.

Då den nya skolan blir en viktig knytpunkt i Bullmark bör det också få synas att detta inte är en av alla ladugårdar utan något annat, om än med släktskap till dessa gårdar. Skolans placering på en höjd gör den till ett tydligt blickfång från Robertsforsvägen och gör den även synlig från Flodavägen som ligger något längre bort från byggnaden.

(Ansvarig arkitekt Nina Bäckström, Sweco)

Om byggnaden

Adress

Björkallén 2A-C
918 92 Bullmark
kartbild , 156.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Byggstart

Sommaren 2020

Byggslut

Senhösten 2022 (preliminärt)

Entreprenör

Rekab