Visualisering av den nya skolan i Sörfors

Visualisering av den nya skola och förskola i Sörfors (Sweco)

Sörfors skola och förskola

Umeå kommun bygger en ny byggnad för skola och förskola på Sörfors skolas/förskolas tomt. Sörfors skola är i dag en F–5 skola, men under sommaren 2020 startar arbetet med att utöka skolan med årskurs 6.

Den nya byggnaden kommer att innehålla en förskoleavdelning, förskoleklass till årskurs 2, fritidslokaler, en kombinerad trä- och syslöjdssal och en skolrestaurang där skolans elever kommer att serveras sina måltider. Det nya produktionsköket ska ersätta de två befintliga mottagningsköken.

Den nya byggnaden kommer att byggas i naturliga material som smälter in i området. Byggnaden beräknas stå klar senhösten 2021.

Arbetet börjar sommaren 2020 med att flytta paviljongerna som finns på tomten i dag till fotbollsplanen. Paviljongerna ska användas som evakueringsbyggnader för verksamheten under byggtiden. Planen är att starta byggnationerna av den nya byggnaden till hösten.

Anpassning av den befintliga skolan

När den nya byggnaden står klar kommer den befintliga skolbyggnaden, som byggdes 1925, att anpassas för årskurs 3–6. Byggnaden kommer att anpassas för dagens tillgänglighetskrav och funktioner. Den kulturhistoriska byggnadens miljö och karaktär kommer att bevaras.

Vi planerar för att eleverna ska kunna vara kvar i området under hela byggtiden. När alla byggnationer är klara kommer paviljongerna att tas bort.

Film om den nya skolan Sörfors

Om byggnaden

Adress
Sörfors 169
905 88 Umeå
Karta Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (google maps)

Byggstart
Sommaren 2020

Byggslut
Hösten 2022 (preliminärt)

Sidan publicerades