Skiss på den nya huvudentrén

Skissbild på den nya huvudentrén och det nya biblioteket av Tegs centralskola (White Arkitekter)

Tegs centralskola

Tegs centalskola byggs om och får ny sporthall och bibliotek. Dagens fyra paralleller 7–9 kommer att utökas till sex paralleller, med plats för cirka 600 elever.

Skolan får en ny sporthall som byggs ihop med den befintliga idrottshallen. Den nya hallen kommer att ha plats för cirka 300 personer på läktaren. Skolan får ett nytt bibliotek, som även blir områdets stadsdelsbibliotek. En ny, tydlig och central entré skapas.

Skolan byggs ihop genom en tillbyggnad i två plan som innehåller klassrum. Mottagningsköket byggs om till ett tillagningskök. Trä- och textilslöjdssalar samt hemkunskap flyttas i anslutning till varandra. I övrigt skapas hemområden och pedagogiska anpassningar genomförs.

Skissbild på det nya stadsdelsbiblioteket (White Arkitekter)

Skissbild av det nya biblioteket (White Arkitekter)

Skissbild på ny idrottshall av Tegs centralskola (Arkinova Arkitekter KB)

Skissbild på ny idrottshall (Arkinova Arkitekter KB)

Bilden visar en översiktlig plan. Skissen framställdes av Sigma Civil AB. In gul färg visas de nya byggnader

Skiss över de nya byggnaderna (Sigma Civil AB)

Om byggnaden

Adress

Målargränd 15
904 31 Umeå
Karta Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (google maps)

Byggstart

Våren/sommaren 2020

Byggslut

Våren/sommaren 2022

Sidan publicerades www.umea.se/tegscentralskola