Historisk beskrivning

Historisk fotografi som visar flygbild över Lundåkern 1954

Lundåkern 1954, Foto: Umeå kommun, Lantmäteri

1954 rann älven som den alltid gjort genom den lilla forsen.

Påföljande år, 1955, grävde Vattenfall bort forsen och gjorde älven djupare för att öka flödet på just den plats där den nya bron kommer att byggas.

Historisk flygbild som visar Lundåkern år 1963

Lundåkern 1963. Foto: Umeå kommun, Lantmäteri

1963 de uppgrävda jordmassorna används till att utöka landområdet vid Lundåkern och på ön Gröna oxen.

Historisk flygbild över Lundåkern år 1968.

Lundåkern 1968. Foto: Umeå kommun, Lantmäteri

Det mesta av utfyllnaden av Lundåkern skedde mellan 1963-1968. År 1968 är landområdena uppbyggda och småbåtshamnen är klar.

Flygbild  på Lundåkern och ön Gröna oxen 2012.

Lundåkern och ön Gröna oxen år 2012. Foto Lars Lindh.

På 1980-talet byggdes en betongbro från Böleäng till Bölesholmarna. Bölesholmarna med sin fina natur och härliga badplats, mitt i stan, är ett populärt utflyktsmål.

Skiss på Lundabron.

Skiss på den nya Lundabron och dess placering.

Sidan publicerades